Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Vijesti / Događanja / Produženo radno vrijeme za vrijeme održavanja priredbi 52. „Vinkovačkih jeseni“

Događanja

Produženo radno vrijeme za vrijeme održavanja priredbi 52. „Vinkovačkih jeseni“

GRADONAČELNIK

KLASA: 335-01/17-01/03

URBROJ: 2188/01-02-17-2

Vinkovci, 31. kolovoza 2017. godine

 

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09. i 1/13.) i članka 11. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 5/07. i 7/09.), donosi

 

RJEŠENJE

 

I.

            Odobrava se produženo radno vrijeme i korištenje tehničkih uređaja za ozvučenje na terasama, svim ugostiteljskim objektima na području grada Vinkovaca, za vrijeme održavanja priredbi 52. „Vinkovačkih jeseni“, kako slijedi:

 

           

- 08. rujna 2017. godine (petak) - do 05,00 sati,

            - 09. rujna 2017. godine (subota) - do 05,00 sati,

            - 10. rujna 2017. godine (nedjelja) - do 02,00 sata,

            - 11. rujna 2017. godine (ponedjeljak) - do 02,00 sata,

            - 12. rujna 2017. godine (utorak) - do 02,00 sata,

            - 13. rujna 2017. godine (srijeda) - do 02,00 sata,

            - 14. rujna 2017. godine (četvrtak) - do 02,00 sata,

            - 15. rujna 2017. godine (petak) - do 05,00 sati,

            - 16. rujna 2017. godine (subota) - do 05,00 sati,

            - 17. rujna 2017. godine (nedjelja) - do 03,00 sata.

 

II.

            Obvezuju se vlasnici objekata na osiguranje poštivanja javnog reda i mira te ispunjavanje posebnih uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09., 55/13. i 153/13.) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ br. 154/04.).

 

III.

            Također, preporuča se ugostiteljima puštanje glazbe u duhu slavonskih i hrvatskih narodnih običaja.

 

            GRADONAČELNIK

            Ivan Bosančić, mag.oec

Ostale vijesti

Četvrtak, 19.10.2017

PRIJEM ČLANOVA BICIKLISTIČKOG KLUBA SOKOL-CESTORAD

Dana  19. listopada 2017. godine u maloj gradskoj vijećnici Grada Vinkovaca, zamjenik gradonačelnika Gabrijel Šokičić primio je članove Biciklističkog kluba "Sokol-Cestorad"

Srijeda, 18.10.2017

OBILAZAK RADOVA NA BUDUĆOJ ISTOČNOJ GRADSKOJ OBILAZNICI

Dana 18. listopada 2017. godine gradonačelnik Grada Vinkovaca Ivan Bosančić obišao je trasu buduće Istočne gradske obilaznice

Petak, 13.10.2017

AKCIJA "KUPUJMO HRVATSKO"

13. listopada 2017. godine u Vinkovcima se održala završnica svečane proslave 20. rođendana akcije Kupujmo hrvatsko u organizaciji Hrvatske gospodarske komore.

Petak, 13.10.2017

POSJET DELEGACIJE GRADOVA PRIJATELJA CESENE I  CESENATICA 

Dana 13. listopada 2017. godine zamjenik gradonačelnika Gabrijel Šokičić primio je delegaciju gradova prijatelja Cesene i Cesenatica.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija