Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Vijesti / Događanja / Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade umirovljenicima povodom kršćanskog blagdana Božića

Događanja

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade umirovljenicima povodom kršćanskog blagdana Božića

GRADONAČELNIK                                           

KLASA: 602-01/17-01/25

URBROJ: 2188/01-02-17-2

Vinkovci, 30. studenog 2017.g.

 

     Na temelju članka 1. Odluke o isplati jednokratne novčane naknade umirovljenicima s  prebivalištem na području Grada Vinkovaca, povodom kršćanskog  blagdana Božića, KLASA: 550-01/17-01/25, URBROJ:2188/01-02-17-01, od 17. studenog 2017.g., Gradonačelnik Grada Vinkovaca objavljuje

 

JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade umirovljenicima povodom kršćanskog blagdana Božića

I

           Grad Vinkovci će umirovljenicima s  prebivalištem na području Grada Vinkovaca, povodom kršćanskog  blagdana Božića isplatiti  jednokratne novčane naknade (u daljnjem tekstu: Božićnica).

II

 

        Božićnica će se isplatiti umirovljenicima s prebivalištem na području Grada čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) u mjesecu prije isplate ove novčane naknade ne prelaze iznos od 1.500,00 kn, i to:

Iznos mirovinskog primanja

Iznos jednokratne novčane naknade

do 1.000,00 kn

300,00 kn

od 1.000,01 kn do 1.500,00 kn

200,00 kn

                                  

 

 

              

III 

               Korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnici invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji nisu u radnom odnosu, priznatih bez primjene međunarodnih ugovora, koji se nalaze na Ispisu korisnika mirovine na području Grada s iznosom do 1.500,00 kn, Božićnicu mogu podići osobno uz predočenje osobne iskaznice.

                U slučaju da se korisnik iz objektivnih razloga ne nalazi na citiranom Popisu ( novi umirovljenici, promjena adrese i sl.) dužni su priložiti i zadnji odrezak od mirovine.

                                                                    IV

               Korisnici mirovina priznatih  primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i korisnici inozemnih mirovina zahtjev za ostvarivanje prava podnose uz prilaganje slijedeće dokumentacije:

-          uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice,

-          dokaz o visini mirovine – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

            Područna služba Vukovar ili potvrda poslovne banke u kojoj primaju mirovinu,

-          preslika Rješenja o priznavanju mirovine primjenom međunarodnog ugovora.

                                                               V

                   Isplata Božićnica obavit će se dana 14. i 15.  prosinca 2017. g. (četvrtak i petak) u prostorijama grada Vinkovaca, Vinkovci, bana Josipa Jelačića 1, u vremenu od 9,00 sati do 14,00 sati.

 

     Za sve upite i dodatne informacije obratiti se:

     Tel: 032/ 49 33 05

 

                                                                                             GRADONAČELNIK

                                                                                             Ivan Bosančić, mag.oec.

Ostale vijesti

Četvrtak, 14.06.2018

Obavijest roditeljima učenika osnovnih škola

Obavijest roditeljima učenika osnovnih škola

Srijeda, 30.05.2018

Odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca u vrijeme manifestacije „VI. Rimski dani“

Odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca u vrijeme manifestacije „VI. Rimski dani“

Srijeda, 16.05.2018

Pojašnjenje postupka za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika i ostale opreme za učenike

Pojašnjenje postupka za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika i ostale opreme za učenike

Srijeda, 09.05.2018

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 2018.

INA – Industrija nafte, d.d. provodi „Zeleni pojas“ – program koji se bavi pitanjima zašite okoliša i prirode, a u čijem je fokusu sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti poput uređenja zelenih površina, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka, pošumljavanja, edukacije o ekologiji,  te drugih aktivnosti u području zašite okoliša i prirode

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija