Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Vijesti / Događanja / Odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca u vrijeme manifestacije „VI. Rimski dani“

Događanja

Odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca u vrijeme manifestacije „VI. Rimski dani“

GRADONAČELNIK

KLASA: 335-01/16-01/03

URBROJ: 2188/01-02-16-5

Vinkovci, 25. svibnja 2018. godine

 

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09., 1/13. i 2/18. ) i članka 11. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 5/07. i 7/09.), donosi

 

 

 

RJEŠENJE

 

I.

            Odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca u vrijeme manifestacije „VI. Rimski dani“ , kako slijedi:

 

  • s 01.05. na 02.05. (petak na subotu) do 03:00 sata,
  • s 02.05. na 03.05. (subota na nedjelju) do 03:00 sati,

 

 

 

II.

            Obvezuje se vlasnik ugostiteljskog objekta na osiguranje poštivanja javnog reda i mira te ispunjavanje posebnih uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09., 55/13., 153/13. i 41/16.) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ br. 145/04.).

 

 

 

    GRADONAČELNIK

                              Ivan Bosančić, mag.oec.

 

Ostale vijesti

Četvrtak, 21.06.2018

Javni poziv za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge "Klaster proizvodaca lubenica Vukovarsko-srijemske županije"

Javni poziv za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge "Klaster proizvodaca lubenica Vukovarsko-srijemske županije"

Četvrtak, 14.06.2018

Obavijest roditeljima učenika osnovnih škola

Obavijest roditeljima učenika osnovnih škola

Srijeda, 30.05.2018

Odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca u vrijeme manifestacije „VI. Rimski dani“

Odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca u vrijeme manifestacije „VI. Rimski dani“

Srijeda, 16.05.2018

Pojašnjenje postupka za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika i ostale opreme za učenike

Pojašnjenje postupka za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika i ostale opreme za učenike

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija