Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Službene obavijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatimaJavni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7 Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Četvrtak, 07.06.2018

Poziv na 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12.lipnja (utorak) 2018. god u 10.00 sati

Poziv na 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12.lipnja (utorak) 2018. god u 10.00 sati Poziv na 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12.lipnja (utorak) 2018. god u 10.00 sati

Utorak, 05.06.2018

Javni poziv za dostavu ponude za uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“

Javni poziv za dostavu ponude za uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“ Javni poziv za dostavu ponude za uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“

Utorak, 29.05.2018

Poziv na sudjelovanje u obilježavanju Dana Grada Vinkovaca

Poziv na sudjelovanje u obilježavanju Dana Grada Vinkovaca Poziv na sudjelovanje u obilježavanju Dana Grada Vinkovaca

Petak, 25.05.2018

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene -  gradska knjižnica i čitaonica s pratećim sadržaj

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene -  gradska knjižnica i čitaonica s pratećim sadržaj Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene -  gradska knjižnica i čitaonica s pratećim sadržajima

Petak, 18.05.2018

Javni poziv REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D55 VINKOVCI; Zvonarska ulica

Javni poziv REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D55 VINKOVCI; Zvonarska ulica Javni poziv REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D55 VINKOVCI; Zvonarska ulica

Petak, 11.05.2018

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

Četvrtak, 10.05.2018

Javni poziv knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018

Javni poziv knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018 Javni poziv knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019.

Četvrtak, 10.05.2018

Odluka o sufinanciranju nabave školskih  udžbenika,radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019.

Odluka o sufinanciranju nabave školskih  udžbenika,radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019. Odluka o sufinanciranju nabave školskih  udžbenika,radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019.

Ponedeljak, 07.05.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu za 2018. godinu Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu za 2018. godinu

Ponedeljak, 30.04.2018

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PRAVNE POSLOVE U SLUŽBI ZA PRAVNE POSLOVE

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PRAVNE POSLOVE U SLUŽBI ZA PRAVNE POSLOVE OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PRAVNE POSLOVE U SLUŽBI ZA PRAVNE POSLOVE

Ponedeljak, 30.04.2018

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA ZA KULTURU I TURIZAM

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA ZA KULTURU I TURIZAM OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA ZA KULTURU I TURIZAM