Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Službene obavijesti

Utorak, 23.06.2015

Podaci vezani uz Natječaj za prijem višeg referenta

Podaci vezani uz Natječaj za prijem višeg referentaPodaci vezani uz Natječaj za prijem višeg referenta

Utorak, 23.06.2015

JAVNA RASPRAVA I JAVNO IZLAGANJE o: Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovca

JAVNA RASPRAVA I JAVNO IZLAGANJE o: Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada VinkovcaJAVNA RASPRAVA I JAVNO IZLAGANJE o: Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovca

Srijeda, 03.06.2015

Poziv na nastavak 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 09. lipnja (utorak) 2015. god u 11.00 sati 

Poziv na nastavak 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 09. lipnja (utorak) 2015. god u 11.00 sati Poziv na nastavak 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 09. lipnja (utorak) 2015. god u 11.00 sati 

Srijeda, 01.04.2015

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Odluka o određivanju službenika za informiranje Odluka o određivanju službenika za informiranje

Četvrtak, 26.03.2015

Program javnih potreba u kulturi grada Vinkovaca za 2015. godinu

Program javnih potreba u kulturi grada Vinkovaca za 2015. godinuProgram javnih potreba u kulturi grada Vinkovaca za 2015. godinu

Četvrtak, 26.03.2015

Program javnih potreba u kulturi grada Vinkovaca za 2015. godinu

Program javnih potreba u kulturi grada Vinkovaca za 2015. godinuProgram javnih potreba u kulturi grada Vinkovaca za 2015. godinu

Četvrtak, 26.03.2015

Poziv na nastavak 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 30. ožujka (ponedjeljak) 2015. god u 11.00 sati 

Poziv na nastavak 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 30. ožujka (ponedjeljak) 2015. god u 11.00 sati Poziv na nastavak 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 30. ožujka (ponedjeljak) 2015. god u 11.00 sati 

Četvrtak, 19.03.2015

Poziv na 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 24. ožujka (utorak) 2015. god u 11.00 sati 

Poziv na 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 24. ožujka (utorak) 2015. god u 11.00 sati Poziv na 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 24. ožujka (utorak) 2015. god u 11.00 sati 

Petak, 13.03.2015

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada VinkovacaNatječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Ponedeljak, 09.03.2015

Ponovna javna rasprava o postuku procjene utjecaja na okoliš, nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci - Vukovar (1. faza)

Ponovna javna rasprava o postuku procjene utjecaja na okoliš, nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci - Vukovar (1. faza)Ponovna javna rasprava o postuku procjene utjecaja na okoliš, nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci - Vukovar (1. faza)

Srijeda, 18.02.2015

Popis sponzorstava i donacija sa 31.12.2014          

Popis sponzorstava i donacija sa 31.12.2014           Popis sponzorstava i donacija sa 31.12.2014

Petak, 30.01.2015

Natječaj za prijam stručnog suradnika za održavanje i nadzor

Natječaj za prijam stručnog suradnika za održavanje i nadzorNatječaj za prijam stručnog suradnika za održavanje i nadzor

Petak, 30.01.2015

Natječaj za imenovanje pročelnika/ce službe unutarne revizije

Natječaj za imenovanje pročelnika/ce službe unutarne revizije

Natječaj za imenovanje pročelnika/ce službe unutarne revizije

Srijeda, 28.01.2015

Natječaj za prijam namještenika – domara - portira

Natječaj za prijam namještenika – domara - portiraNatječaj za prijam namještenika – domara - portira

Ponedeljak, 19.01.2015

Program javnih potreba u sportu za područje Grada Vinkovaca za 2015. godinu

Program javnih potreba u sportu za područje Grada Vinkovaca za 2015. godinu Program javnih potreba u sportu za područje Grada Vinkovaca za 2015. godinu