Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Poziv za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju stana u Vinkovcima

Službene obavijesti

Poziv za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju stana u Vinkovcima

GRADONAČELNIK

KLASA: 371-01/17-01/05

URBROJ: 2188/01-02-17-2

Vinkovci, 28. veljače 2017. god.

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,  79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 7. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca  (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09) i Zaključka Gradonačelnika KLASA: 371-01/17-01/05,  URBROJ: 2188/01-02-17-1, od 28. veljače 2017. godine objavljuje

 

P O Z I V

za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju

stana u Vinkovcima

 

 

1. Grad Vinkovci kupuje odmah useljiv stan u Vinkovcima, zbog stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih obitelji.

 

Stan treba ispunjavati slijedeće uvjete:

-          da se nalazi u Vinkovcima,

-          da je odmah useljiv,

-          da je izgrađen u skladu s važećim propisima i da se nalazi u

stambenoj zgradi koja ima uporabnu dozvolu,

-          da je vlasništvo stana u zemljišnoj knjizi uknjiženo za korist ponuditelja,

-          da nije opterećen stvarnim pravima u korist trećih osoba, uknjiženim

      ili neuknjiženim u zemljišne knjige ili druge javne evidencije,

-          da ima važeći energetski certifikat.

 

            Zainteresirani ponuditelji mogu biti fizičke ili pravne osobe, koji su vlasnici stana u trenutku podnošenja ponude.

 

2.  Pisana ponuda treba sadržavati:

-          ime, prezime i adresu ponuditelja (za fizičke osobe) ili

      naziv tvrtke i sjedište (za pravne osobe),

-          cijenu stana,

-          uvjete isplate kupoprodajne cijene,

-          zemljišnoknjižni izvadak kao dokaz vlasništva stana,

-          osnovne podatke o stanu (adresa i broj stana, godina izgrađenosti, površina i broj prostorija, katnost, način grijanja i dr.),

-          dokaz o registraciji tvrtke, ukoliko je ponuditelj pravna osoba.

3. Pisane ponude treba dostaviti zaključno s 03. travnja 2017. god., s naznakom „Ponuda na Poziv za kupnju stana - ne otvaraj“, na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Vinkovci, Ulica bana  J. Jelačića 1.

 

4. Ukoliko se prije zaključivanja kupoprodajnog ugovora utvrdi da je stan opterećen uknjiženim ili neuknjiženim stvarnim pravima, s odabranim ponuditeljem  Grad Vinkovci neće zaključiti ugovor.

Grad Vinkovci zadržava pravo da ne izabere niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ponuditeljima ne pripada pravo potraživanja od Grada naknade bilo koje vrste.

 

 

                                   

GRADONAČELNIK

Mladen Karlić, dr. med.

Ostale vijesti

Utorak, 28.03.2017

Izvješće o tržištu nekretnina za područje Grada Vinkovaca za 2016. godinu

Izvješće o tržištu nekretnina za područje Grada Vinkovaca za 2016. godinu

Ponedeljak, 27.03.2017

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih  potpora za sufinanciranje programa i projekata u području socijalne skrbi i zdravstve

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih  potpora za sufinanciranje programa i projekata u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite

Petak, 24.03.2017

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD-EXPORT d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu, HR-32100 Vinkovci, Zalužje 15

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD-EXPORT d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu, HR-32100 Vinkovci, Zalužje 15

Petak, 24.03.2017

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere "Javni rad" Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere "Javni rad" Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija