Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Odluka  o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu za 2017. godinu

Službene obavijesti

Odluka  o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu za 2017. godinu

GRADONAČELNIK

KLASA: 620-01/17-01/02

URBROJ: 2188/01-02-17-22

Vinkovci, 27.ožujka 2017. godine

                                                                                                                                                                                                    

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09. i 1/13.) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 01/16.) donosi:

  

O D L U K U

o raspodjeli financijskih sredstava temeljem

Javnog poziva Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih

potpora u sportu za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

            Javni poziv Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu za 2017. godinu objavljen je dana 21. veljače 2017. godine. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/aktivnosti je do 31. prosinca 2017. ili do iskorištenja sredstava za 2017. godinu, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Prijavljene programe i projekte procjenjivao je Upravni odjel društvenih djelatnosti i Povjerenstvo za procjenu programa i projekata iz područja sporta.

 

Članak 2.

 

Financiranje programa/projekata i aktivnosti putem Javnog poziva Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu za 2017. godinu odobrava se kako slijedi:

r.br.

PRIJAVITELJ

NAZIV PROGRAMA

IZNOS

1.

Malonogometni klub „Vinkovci“

        Zimski turnir Lapovci 2017.

5.000,00 kn

2.

Malonogometni klub „Vinkovci“

Škola futsala

5.000,00 kn

3.

Športsko društvo slijepih

„Ravnica“

Sport bez granica

2.000,00 kn

4.

Cheerleading klub Ma&Ko

      Ireland cheerleading copetition

5.000,00 kn

5.

Udruga za sport, rekreaciju i edukaciju – Igre mladih

Sportske igre mladih 2017 – „SIM Turneja radosti“

30.000,00 kn

 

6.

 

Moto klub Docdyno

Sudjelovanje u motorističkim utrkama Prvenstva Hrvatske i obrana prošlogodišnjeg naslova ekipnog prvaka Hrvatske – motociklizam – disciplina moto ubrzanja – organizacija utrka u kalendaru natjecanja moto ubrzanja

 

4.000,00 kn

7.

Kajak kanu klub „Vinkovci“

Škola kajaka i kanua

5.000,00 kn

8.

Vinkovački lađari

Maraton lađa „Metković 2017“

2.000,00 kn

9.

Vinkovački lađari

Mini maraton lađa na Bosutu i mini maraton lađa za osobe sa invaliditetom

7.000,00 kn

10.

Košarkaški klub Vinkovci

Uskršnji košarkaški kamp

4.000,00 kn

11.

Atletski klub osoba s invaliditetom Vinkovci

Popularizacija i promicanje atletskog sporta kod osoba s invaliditetom

3.000,00 kn

12.

Teniski klub Vinkovci

Ženski teniski turnir serije   „Futures“

75.000,00 kn

13.

Kinološko društvo Vinkovci

Organizacija športsko - kinoloških manifestacija

10.000,00 kn

14.

Športsko rekreativna udruga „Mala Bosna“

Turnir Tjelovo

4.000,00 kn

15.

Športsko ribolovno društvo „Jezera Banja“ Vinkovci

Provedba natjecanja u športskom ribolovu i uređenje Jezera Banja u 2017. godini

7.000,00 kn

16.

Triatlon klub Vinkovci

Utrka za Vinkovce

5.000,00 kn

17.

Plivački klub „Orion“ Vinkovci

Škola plivanja za djecu osnovnih škola Grada Vinkovaca

4.000,00 kn

 

 

                     UKUPNO

177.000,00 kn

 

Članak 3.

 

Sa svim korisnicima sredstava zaključit će se Ugovor o financiranju programa i projekata. Ugovorima će se regulirati međusobni odnosi kao i prava i obveze ugovornih strana.

Nakon završetka provedbe programa i projekata korisnik je dužan nadležnom upravnom odjelu dostaviti dokumentirano programsko i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka objavit će se na Internet stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr .

  

 

GRADONAČELNIK
Mladen Karlić dr.med.

Ostale vijesti

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnoš

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretnina

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/16-01/000047 urbroj: 2188/01-09-17-0018 od 12. 04. 2017. godine

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija