Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za uvid u spis predmeta

Službene obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA
Vukovarsko-srijemska županija
Grad Vinkovci
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000031
URBROJ: 2188/01-09-17-0008
Vinkovci, 18.07.2017.
?                                                             Vladimir Jajić, HR-32100 Vinkovci, A. Stepinca 47 
                                                            ? Radojka Jajić, HR-32100 Vinkovci, A. Stepinca 47 
                                                            ? Đorđe Jajić, HR-32100 Vinkvoci, A. Stepinca 47 
                                                            ? Željko Macura, BA-74484 Garevac, Garevac 303

Predmet:   Javni poziv za uvid u spis predmeta
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - građevina za sortiranje i skladištenje voća i povrća, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 76 k.o. Vinkovačko Novo Selo (Vinkovci, Kolarska ulica bb).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27. 07. 2017., u 09:00 sati, na lokaciji Kralja Zvonimira 1, 32100 Vinkovci, soba 4/1 .
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Marko Dujmić, dipl.ing.građ.

Ostale vijesti

Srijeda, 13.09.2017

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelom jednokratne novčane naknade

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelom jednokratne novčane naknade

Srijeda, 13.09.2017

Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih i srednjih škola  u školskoj godini 2017./2018.

Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih i srednjih škola  u školskoj godini 2017./2018.

Četvrtak, 07.09.2017

Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12. rujna (utorak) 2017. god u 10.00 sati

Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12. rujna (utorak) 2017. god u 10.00 sati

Ponedeljak, 04.09.2017

Obrazac izvješća za sredstva korištena u 2017. godini za korisnike sredstava koji su dobili sredstva javnim pozivom Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu  za 2017. godinu

Obrazac izvješća za sredstva korištena u 2017. godini za korisnike sredstava koji su dobili sredstva javnim pozivom Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu  za 2017. godinu

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija