Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za uvid u spis predmeta

Službene obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA
Vukovarsko-srijemska županija
Grad Vinkovci
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000031
URBROJ: 2188/01-09-17-0008
Vinkovci, 18.07.2017.
?                                                             Vladimir Jajić, HR-32100 Vinkovci, A. Stepinca 47 
                                                            ? Radojka Jajić, HR-32100 Vinkovci, A. Stepinca 47 
                                                            ? Đorđe Jajić, HR-32100 Vinkvoci, A. Stepinca 47 
                                                            ? Željko Macura, BA-74484 Garevac, Garevac 303

Predmet:   Javni poziv za uvid u spis predmeta
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - građevina za sortiranje i skladištenje voća i povrća, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 76 k.o. Vinkovačko Novo Selo (Vinkovci, Kolarska ulica bb).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27. 07. 2017., u 09:00 sati, na lokaciji Kralja Zvonimira 1, 32100 Vinkovci, soba 4/1 .
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Marko Dujmić, dipl.ing.građ.

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija