Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Odluka o poništenju Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Službene obavijesti

Odluka o poništenju Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

GRADONAČELNIK                                           

KLASA: 550-01/17-01/15

URBROJ: 2188/01-02-17-151

Vinkovci, 14. kolovoza 2017.g.

 

     Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.) i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09. i 01/13.), Gradonačelnik Grada Vinkovaca donosi

 

ODLUKU

o poništenju Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

I

      Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, a u sklopu programa „Oni nas trebaju – skrb za stare i nemoćne na području Grada Vinkovaca“ (pomoć u kući)  objavljen je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Vinkovaca dana 23. ožujka 2017. godine.

 

 

II

      Isti se poništava iz razloga dobivanja negativne ocjene Zahtjeva za sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu KLASA: 103-05/17-01/200, URBROJ: 2188-15-04/1-17-02  od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci.

 

                                                                                           GRADONAČELNIK

                                                                                          Ivan Bosančić, dipl.oec.

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija