Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Odluka o poništenju Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Službene obavijesti

Odluka o poništenju Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

GRADONAČELNIK                                           

KLASA: 550-01/17-01/15

URBROJ: 2188/01-02-17-151

Vinkovci, 14. kolovoza 2017.g.

 

     Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.) i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09. i 01/13.), Gradonačelnik Grada Vinkovaca donosi

 

ODLUKU

o poništenju Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

I

      Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, a u sklopu programa „Oni nas trebaju – skrb za stare i nemoćne na području Grada Vinkovaca“ (pomoć u kući)  objavljen je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Vinkovaca dana 23. ožujka 2017. godine.

 

 

II

      Isti se poništava iz razloga dobivanja negativne ocjene Zahtjeva za sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu KLASA: 103-05/17-01/200, URBROJ: 2188-15-04/1-17-02  od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci.

 

                                                                                           GRADONAČELNIK

                                                                                          Ivan Bosančić, dipl.oec.

Ostale vijesti

Srijeda, 13.09.2017

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelom jednokratne novčane naknade

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelom jednokratne novčane naknade

Srijeda, 13.09.2017

Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih i srednjih škola  u školskoj godini 2017./2018.

Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih i srednjih škola  u školskoj godini 2017./2018.

Četvrtak, 07.09.2017

Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12. rujna (utorak) 2017. god u 10.00 sati

Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12. rujna (utorak) 2017. god u 10.00 sati

Ponedeljak, 04.09.2017

Obrazac izvješća za sredstva korištena u 2017. godini za korisnike sredstava koji su dobili sredstva javnim pozivom Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu  za 2017. godinu

Obrazac izvješća za sredstva korištena u 2017. godini za korisnike sredstava koji su dobili sredstva javnim pozivom Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu  za 2017. godinu

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija