Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12. rujna (utorak) 2017. god u 10.00 sati

Službene obavijesti

Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12. rujna (utorak) 2017. god u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-17-2

Vinkovci, 05. rujna 2017. godine

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) sazivam  3.  sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 

12. rujna  ( utorak ) 2017. godine u  10 ,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog  Odluke  o  izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

  IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za

  proračun i financije

 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

  IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Master plana grada Vinkovaca za promet.

  IZVJESTITELJICA: Mirta Štrk, dipl. oec., direktorica Agencije za razvoj i

  investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

 4. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 2016. godinu.

  IZVJESTITELJ:   Danijel Petković, viši kustos, prof. pov. i etn., ravnatelj

 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.

  IZVJESTITELJ:   Dalibor Šandrk, univ. spec. oec., v.d. pročelnika Upravnog odjela

  komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca.

  IZVJESTITELJ:   Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za

  normativnu djelatnost i opće poslove

   

   

   

 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.

  IZVJESTITELJ: Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Muzejskog vijeća Gradskog muzeja Vinkovci.

  IZVJESTITELJ: Mario Dražić

 9. Aktualna pitanja.

   

   

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.

Ostale vijesti

Petak, 16.03.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije

Četvrtak, 08.03.2018

Edukacija o zaštiti potrošača u Tjednu prava potrošača

Edukacija o zaštiti potrošača u Tjednu prava potrošača

Četvrtak, 08.03.2018

Anketa o smjenskom radu dječjih vrtića-poziv roditeljima djece predškolske dobi s područja Grada Vinkovaca

Anketa o smjenskom radu dječjih vrtića-poziv roditeljima djece predškolske dobi s područja Grada Vinkovaca

Srijeda, 07.03.2018

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija