Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12. rujna (utorak) 2017. god u 10.00 sati

Službene obavijesti

Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12. rujna (utorak) 2017. god u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-17-2

Vinkovci, 05. rujna 2017. godine

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) sazivam  3.  sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 

12. rujna  ( utorak ) 2017. godine u  10 ,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog  Odluke  o  izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

  IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za

  proračun i financije

 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

  IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Master plana grada Vinkovaca za promet.

  IZVJESTITELJICA: Mirta Štrk, dipl. oec., direktorica Agencije za razvoj i

  investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

 4. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 2016. godinu.

  IZVJESTITELJ:   Danijel Petković, viši kustos, prof. pov. i etn., ravnatelj

 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.

  IZVJESTITELJ:   Dalibor Šandrk, univ. spec. oec., v.d. pročelnika Upravnog odjela

  komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca.

  IZVJESTITELJ:   Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za

  normativnu djelatnost i opće poslove

   

   

   

 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.

  IZVJESTITELJ: Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Muzejskog vijeća Gradskog muzeja Vinkovci.

  IZVJESTITELJ: Mario Dražić

 9. Aktualna pitanja.

   

   

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.

Ostale vijesti

Ponedeljak, 19.02.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava – - Javna rasvjeta u Ulici Matije Gupca, 2. skupine

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava – - Javna rasvjeta u Ulici Matije Gupca, 2. skupine

Petak, 09.02.2018

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za javna rasvjeta u Ulici Josipa Lovretića, na k.č. broj 6294/3 k.o. Vinkovci II, Vinkovci, Ulica Josipa

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za javna rasvjeta u Ulici Josipa Lovretića, na k.č. broj 6294/3 k.o. Vinkovci II, Vinkovci, Ulica Josipa Lovretića, 2. skupine

Petak, 09.02.2018

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole javna rasvjeta Istarske ulice, 2. skupine

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole javna rasvjeta Istarske ulice, 2. skupine

Četvrtak, 08.02.2018

Obavijest za javnost o Odluci o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

Obavijest za javnost o Odluci o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija