Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelom jednokratne novčane naknade

Službene obavijesti

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelom jednokratne novčane naknade

GRADONAČELNIK                                           

KLASA: 602-01/17-01/02

URBROJ: 2188/01-02-17-2

Vinkovci, 13. rujna 2017.g.

 

     Na temelju članka 3. stavka 1. Odluke o dodjeli jednokratnih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih i srednjih škola KLASA: 602-01/17-01/ 02, URBROJ: 2188/01-02-17-1

Gradonačelnik Grada Vinkovaca objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje Zahtjeva za dodjelom jednokratne novčane naknade

 

I

        Pozivaju se roditelji/skrbnici učenika prvih razreda osnovnih škola i prvih razreda srednjih škola na području Grada Vinkovaca da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu u školskoj godini 2017./2018.

        Pravo na jednokratnu novčanu naknadu može ostvariti svaki učenik koji zajedno s roditeljem/skrbnikom ima prebivalište u gradu Vinkovci najmanje 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade.

        Pravo na jednokratnu novčanu naknadu pod istim uvjetima mogu ostvariti učenici prvih razreda srednje škole izvan grada Vinkovaca, a na području Republike Hrvatske.

          Pravo na jednokratnu naknadu ne ostvaruju učenici koji ponavljaju razred.

 

 

II

      Uz Zahtjev za dodjelom jednokratne novčane naknade (na stranicama Grada www.vinkovci.hr ili podići u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2) prilaže se i slijedeća dokumentacija:

 1. Uvjerenja o prebivalištu za oba roditelja/skrbnika (ne starija od šest mjeseci)
 2. Uvjerenje o prebivalištu za učenika (ne starije od šest mjeseci)
 3. Potvrda banke o instrukciji za plaćanje na IBAN – tekući račun, kod neke od banaka
 4. Potvrda škole o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađa

 

 

III

     Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dostaviti od dana 15. rujna do 06. listopada 2017. godine:

 • osobno, soba broj 7/2, Upravni odjel društvenih djelatnosti, Odsjek za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje, Kralja Zvonimira 1,
 • poštom na adresu:  Grad Vinkovci, Upravni odjel društvenih djelatnosti, Kralja Zvonimira 1, 32 100 Vinkovci

       Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi neće se razmatrati.

   

   

  IV

       Grad Vinkovci nakon isteka roka za dostavu Zahtjeva utvrđuje popis podnositelja koji udovoljavaju uvjetima.

       Gradonačelnik Grada Vinkovaca donosi Zaključak o dodjeli novčanih naknada učenicima prvih razreda osnovnih škola  i Zaključak o dodjeli novčanih naknada učenicima prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2017./2018. najkasnije do 31. listopada.

       Zaključci se objavljuju na Internet stranici Grada Vinkovaca.

       Za sve upite i dodatne informacije obratiti se na telefon:

       032/ 49 33 04,

       032/ 49 33 26  ili

       email: davor.mandic@vinkovci.hr

Ostale vijesti

Utorak, 05.12.2017

OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA GRADA VINKOVACA

OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA GRADA VINKOVACA

Utorak, 05.12.2017

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade umirovljenicima povodom kršćanskog blagdana Božića

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade umirovljenicima povodom kršćanskog blagdana Božića

Utorak, 21.11.2017

ADVENT U VINKOVCIMA

Dana 21. studenoga  2017. god.  u prostorijama male vijećnice Grada Vinkovaca,  gradonačelnik Ivan Bosančić, mag.oec i Mirjam Jukić, direktorica tvrtke Promo Cibalae održali su medijsku konferenciju na temu manifestacije Advent u Vinkovcima na kojoj su predstavili bogat kulturno-zabavni program.

Četvrtak, 19.10.2017

PRIJEM ČLANOVA BICIKLISTIČKOG KLUBA SOKOL-CESTORAD

Dana  19. listopada 2017. godine u maloj gradskoj vijećnici Grada Vinkovaca, zamjenik gradonačelnika Gabrijel Šokičić primio je članove Biciklističkog kluba "Sokol-Cestorad"

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija