Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za uvid u spis predmeta TIHANA MARIJANOVIĆ, HR-32100 VINKOVCI, RUĐERA BOŠKOVIĆA 5

Službene obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta TIHANA MARIJANOVIĆ, HR-32100 VINKOVCI, RUĐERA BOŠKOVIĆA 5

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000043

URBROJ: 2188/01-09-17-0009

Vinkovci, 03.10.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

TIHANA MARIJANOVIĆ, HR-32100 VINKOVCI,

RUĐERA BOŠKOVIĆA 5

 

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
 • rekonstrukciju građevine i promjena namjene gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti - hostel, 2. skupine,

  na novoformiranoj katastarskoj čestici broj 317 koja će se formirati od k. č. broj 315, k. č. broj 317 i dijela k. č. broj 319 k.o. Mirkovci Mirkovci, Vukovarska 140.

 1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.10.2017 u 1000 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, Upravni odjel za prstorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (soba 10/I).
 2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

   

  REFERENT

  Darija Bogadi, građ.teh.

  DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča upravog tijela u trajanju od ,
 2. Mrežna stranica,
 3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
 4. U spis, ovdje.

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija