Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javna objava o uređenju površine bivšeg "centralnog" groblja

Službene obavijesti

Javna objava o uređenju površine bivšeg "centralnog" groblja

Upravni odjel komunalnog

gospodarstva i uređenja grada

KLASA: 363-01/17-01/177

URBROJ: 2188/01-08-17-1

Vinkovci, 4. listopada 2017.

 

 

 

Grad Vinkovci, Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada, na temelju čl. 43.  Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.), a u skladu s Rješenjem o stavljanju izvan upotrebe „Evangelističkog“ i „Centralnog“ groblja u Vinkovcima, Skupštine općine Vinkovci (broj 01-4027/2-1967. od 6. svibnja 1967. godine, „Službeni vjesnik“ Općine Vinkovci broj 5/67.) izdaje

 

JAVNU OBJAVU

O UREĐENJU POVRŠINE BIVŠEG „CENTRALNOG“ GROBLJA

 

1.    Točkom 2. Rješenja o stavljanju izvan upotrebe „Evangelističkog“ i „Centralnog“ groblja u Vinkovcima, Skupštine općine Vinkovci (broj 01-4027/2-1967. od 6. svibnja 1967. godine, „Službeni vjesnik“ Općine Vinkovci broj 5/67. ), a u skladu s GUP-om Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 6/06), predviđeno je ozelenjavanje površina bivšeg „Evangelističkog“ i „Centralnog“ groblja, na k.č.br. 3752, k.o. Vinkovci I, s lijeve strane prije Mirkovaca, sjeverozapadno od križanja Ulice bana J. Jelačića s prugom Vinkovci – Brčko.

2.    Ozelenjavanje parcele bivšeg „Evangelističkog“ groblja (kod starog bazena) provedeno je 70-tih godina prošlog stoljeća, ali ozelenjavanje parcele „Centralnog“ groblja iz nepoznatih razloga nije. S obzirom da je predmetna parcela već 50 godina izvan upotrebe, te je bila na prvoj liniji fronte u vrijeme Domovinskog rata, utvrđeni su rijetki ostatci nadgrobnih spomenika većinom bez imena.

3.    Pozivaju se zainteresirani nasljednici pokopanih osoba da se jave u Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Ulica bana Josipa Jelačića 1 ili na broj telefona 032/337-214 i 032/337-224 u roku od 30 dana od dana ove objave, radi dogovora o preuzimanju ostataka nadgrobnih spomenika i eventualnoj ekshumaciji.

4.    Ukoliko se stranke ne odazovu ovoj javnoj objavi u utvrđenom roku, Upravni odjel komunalnog gospodarstva će ukloniti i pohraniti ostatke nadgrobnih spomenika, te izvršiti ozelenjavanje predmetne površine u skladu s navedenim.

5.    Ova javna objava objavit će se na Oglasnoj ploči Grada Vinkovaca, u Vinkovačkom listu, u Glasu Slavonije te na WEB stranicama Grada.

 

 

v.d. PROČELNIKA:

Dalibor Šandrk, univ.spec.oec.

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija