Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto viši referent za poduzetništvo i obrtništvo

Službene obavijesti

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto viši referent za poduzetništvo i obrtništvo

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-02/17-01/08

URBROJ: 2188/01-10-17-8

Vinkovci, 07. studenog 2017. godine

 

KANDIDATIMA

PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ

                                                                                       

 

PREDMET:  Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu                             gospodarstva na radno mjesto viši referent za poduzetništvo i obrtništvo

                        - poziv na intervju -

 

 

         Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da formalne uvjete iz natječaja ispunjavaju kandidati:

 

1.      Ivan Puljić, S. Radića 31, Vinkovci,

2.      Maja Miličević Marin, J. Runjanina 15, Vinkovci.

 

Pismena provjera znanja i sposobnosti ovih kandidata održana je dana 06. studenog 2017. godine u 13,00 sati, u maloj vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, Vinkovci. Na pisano testiranje pristupila su oba kandidata i ostvarili sljedeći rezultat:

1. Ivan Puljić - 6 bodova,

2. Maja Miličević Marin - 3 boda.

 

            Pravo na intervju imaju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

 

RAZGOVOR S KANDIDATIMA – INTERVJU ODRŽAT ĆE SE U SRIJEDU 08. STUDENOG 2017. GODINE U PROSTORIJAMA UPRAVNOG ODJELA GOSPODARSTVA GRADA VINKOVACA, KRALJA ZVONIMIRA  1, KAKO SLIJEDI:

 

            - 09,00 sati - IVAN PULJIĆ.

 

            Ostali kandidati nisu ostvarili 50% bodova na pisanom testiranju.

 

           

           

           

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Ostale vijesti

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnoš

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretnina

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/16-01/000047 urbroj: 2188/01-09-17-0018 od 12. 04. 2017. godine

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija