Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 14. studenog (utorak) 2017. god u 10.00 sati

Službene obavijesti

Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 14. studenog (utorak) 2017. god u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-17-3

Vinkovci,  09. studenoga 2017. godine

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) sazivam  4. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 

14.  studenoga (utorak) 2017. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

1.                  Prijedlog Odluke o polugodišnjem  izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za

proračun i financije

2.                  Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

3.                  Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2018. godinu i projekcija Proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2019.-2020. godine.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

4.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke Polet d.o.o.  Vinkovci za 2016. godinu.

IZVJESTITELJ: Mijat Kurtušić, univ. spec. oec., direktor

5.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke Vinkovački vododovod i kanalizacija d.o.o.  Vinkovci za 2016. godinu.

IZVJESTITELJ: Dražen Milinković, dipl. ing., direktor

6.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju Centra za predškolski odgoj  Vinkovci za 2016. godinu.

IZVJESTITELJICA: Suzana Zidar, ravnateljica

7.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2016. godinu.

IZVJESTITELJICA: Emilija Pezer, prof., ravnateljica

 

8.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta „Joza Ivakić“  Vinkovci za 2016. godinu.

IZVJESTITELJ: Zdenko Rečić, dipl. ing., ravnatelj

9.                  Prijedlog Odluke o donošenju dopuna prostornog plana uređenja grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:  Mario Naglić, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno

uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

10.              Prijedlog Odluke o postupku stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Radićev blok 2 u Vinkovcima.

IZVJESTITELJ: Mario Naglić, dipl. iur.

11.              Prijedlog Odluke o izradi novog Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Mario Naglić, dipl. iur.

12.              Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za poboljšanje uvjeta života osoba treće životne dobi na području Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur., v. d. pročelnice Upravnog odjela

                                   društvenih  djelatnosti

13.              Aktualna pitanja. 

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.

Ostale vijesti

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnoš

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretnina

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/16-01/000047 urbroj: 2188/01-09-17-0018 od 12. 04. 2017. godine

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija