Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Obavijest za javnost o postupku stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana RADIĆEV BLOK 2, Vinkovci

Službene obavijesti

Obavijest za javnost o postupku stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana RADIĆEV BLOK 2, Vinkovci

Sukladno članku 88. stavaku 1. i članku 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17.), članku 19., 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 08/09., 1/13.) i Odluci o postupku stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana RADIĆEV BLOK 2 Vinkovci, Gradsko vijeće Grada Vinkovaca, KLASA: 350-02/17-01/67, URBROJ: 2188/01-01-17-2, od 14. studenoga 2017. godine (4. Sjednica, Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 09/17.), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, kao nositelj izrade objavljuje

 

 

OBAVIJEST ZA JAVNOST

o postupku stavljanja izvan snage

Provedbenog urbanističkog plana RADIĆEV BLOK 2, Vinkovci

 

 

 1. Temeljem članka 86. stavka 1. i članku 113. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17.) i članka 19., 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca, Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na 4. sjednici održanoj 14. studenoga 2017. godine, donijelo je Odluku o postupku stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana RADIĆEV BLOK 2, Vinkovci, (Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj 09/17. od 20. studenoga 2017. godine).
 2. Predmet provođenja postupka stavljanja izvan snage jeste Provedbeni urbanistički plan RADIĆEV BLOK 2, Vinkovci, objavljen u Službenom vjesniku bivše Općine Vinkovci broj 3/91. i 5/91.

  (2) Uvid u Odluku o postupku stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana RADIĆEV BLOK 2, Vinkovci i detaljnije obavijesti o tijeku postupka izrade mogu se dobiti u:

  Grad Vinkovci,

  Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,

  Kralja Zvonimira 1, 32 100 Vinkovci,

  radnim danom od 07.30-11.30,

  info: 032/493-314, 098/972-4054, mandica.sankovic@vinkovci.hr

  (3) Ova obavijest za javnost, objavljuje se:

 1. na mrežnoj stranici Grada Vinkovaca, www.vinkovci.hr
 2. u informacijskom sustavu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije
 3. u Vinkovačkom listu od 01. 12. 2017. godine

   

  KLASA: 350-02/17-01/67

  URBROJ: 2188/01-09-17-4

  Vinkovci, 27. studenoga 2017. godine

 

Ostale vijesti

Ponedeljak, 19.02.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava – - Javna rasvjeta u Ulici Matije Gupca, 2. skupine

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava – - Javna rasvjeta u Ulici Matije Gupca, 2. skupine

Petak, 09.02.2018

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za javna rasvjeta u Ulici Josipa Lovretića, na k.č. broj 6294/3 k.o. Vinkovci II, Vinkovci, Ulica Josipa

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za javna rasvjeta u Ulici Josipa Lovretića, na k.č. broj 6294/3 k.o. Vinkovci II, Vinkovci, Ulica Josipa Lovretića, 2. skupine

Petak, 09.02.2018

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole javna rasvjeta Istarske ulice, 2. skupine

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole javna rasvjeta Istarske ulice, 2. skupine

Četvrtak, 08.02.2018

Obavijest za javnost o Odluci o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

Obavijest za javnost o Odluci o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija