Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Projekt "Zaželi" – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci - Odluka o odabiru kandidatkinja

Službene obavijesti

Projekt "Zaželi" – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci - Odluka o odabiru kandidatkinja

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/17-01/29

URBROJ: 2188/01-02-18-06

Vinkovci, 09. siječnja 2018.g.

 

      Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11., 144/12.,19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 47. Statuta  Grada Vinkovaca ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09. i 1/13.), Gradonačelnik Grada Vinkovaca donosi

 

 

 

ODLUKU

o odabiru kandidatkinja

 

 

I

      Na temelju  Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci“, KLASA: 550-01/17-01/29, URBROJ: 2188/01-02-17-3, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci te internetskim stranicama Grada Vinkovaca  i izvršene obrade i analize zaprimljenih prijava, utvrđeno je da se za prijam u radni odnos u projektu odabiru slijedeće kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete:

 

 

 

IME I PREZIME

ADRESA

1.

ALILOVIĆ NADA

CERIĆKA 8

2.

AŠČIĆ NEVENKA

BORINAČKA 139 

3.

BALIĆ MARIJA

DR. JOSIPA  FULANOVIĆA 7

4.

BEGČEVIĆ ANICA

J.J.STROSSMAYERA 1

5.

BESLEMOVIĆ KATICA

MATIJE IVANIĆA 60

6.

BIBEROVIĆ BLANKA

DRAGUTINA ŽANIĆA KARLE 10

7.

BILIĆ VERA

VLADIMIRA KOVAČIĆA 4

8.

BLAŽEVIĆ JADRANKA

DUBROVAČKA ULICA 58

9.

BOŽINOVIĆ MARIJA

JADRANSKA 25

10.

BUINAC ANA

SLAVIJA 81

11.

ĆAĆIĆ BARICA

GRGURA NINSKOG 6

12.

ĆEKIĆ MIRJANA

ZVONARSKA ULICA 44

13.

DONKOVIĆ ANA

ERVENIČKA 62

14.

DŽINDO VESNA

A.B.ŠIMIĆA 17

15.

EREŠ JADRANKA  

BORINAČKA 88

16.

FILIPOVIĆ DANIJELA

ELISE ŠOKČEVIĆ 10

17.

JAKŠIĆ MARIJANA

IVANA MAŽURANIĆA 24

18.

JANKIĆ SLAVICA

KRALJA ZVONIMIRA 104

19.

JOVANIĆ MARIJA

J.J.STROSSMAYERA 11 

20.

KOMLJEN MARIJA

VUKOVARSKA 8

21.

KORDIĆ FRANKA

PRIVLAČKA 11

22.

KOVAČEVIĆ KATICA

NIKOLE TESLE 40

23.

MANDIĆ KATICA

BORINAČKA 149

24.

MARAS LIDIJA

PETRA PRERADOVIĆA 111

25.

MARKOVIĆ VESNA

STJEPANA IVŠIĆA 18

26.

MARKULIĆ MARIJANA

AUGUSTA ŠENOE 35

27.

MARTINOVIĆ BRANKA

NIKOLE TESLE 14

28.

MILOŠ KATICA

AUGUSTA CESARCA 37

29.

MIŠIĆ NIKOLINA

ĆIRILA I METODA 77

30.

MOLNAR IVA

A.B.ŠIMIĆA 15

31.

MUSTAPIĆ-JOGUN ĐURĐICA

BANA JELAČIĆA 111 A

32.

NAKIĆ KATA

AUGUSTA ŠENOE 26

33.

NOVOKMET GORDANA

ZAGREBAČKA 23

34.

PAJVANČIĆ IVKA 

ULICA BREZA 11

35.

PJEVAC SNJEŽANA

RUĐERA BOŠKOVIĆA 23

36.

PRANIĆ DRAGICA

PAVLEKA MIŠKINE 63

37.

ŠARIĆ LJUBICA

ŽANKOVAC 16

38.

ŠEKERIJA BRIGITA

KVARNERSKA 11

39.

ŠPAČEK ZDENKA

EUGENA KVATERNIKA 14

40.

TADIĆ RENATA

ŠKOLSKA 13

41.

TOMAŠEVIĆ JASMINKA

VIJENAC JAKOVA GOTOVCA 8

42.

TOMIĆ LJUBA

ŽUPANJSKA 10

43.

TUNJIĆ SLAVICA

IVE TIJARDOVIĆA 17

44.

TUNJIĆ SNJEŽANA

J.J. STROSSMAYERA 13

45.

VIDOVIĆ NADA

ANDRIJE HEBRANGA 1

46.

VREBIĆ BOŽENA

A.STARČEVIĆA 62

47.

VRSELJA ŽAKLINA

JOSIPA KOZARCA 128

48.

VUIĆ ANITA

ŠKOLSKA 49

49.

ŽIVALJIĆ TENA

ŠETALIŠTE DIONIZIJA ŠVAGELJA 2

50.

ŽIVOTSKI NIKOLINA

JOSIPA KOZARCA 74

 

 

  

II

      Zadužuje se Upravni odjel društvenih djelatnosti za daljnje postupanje u sklopu projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci“.

  

 

III

      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                            GRADONAČELNIK

                                                                                                              Ivan Bosančić, mag.oec.

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija