Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila - prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

Službene obavijesti

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila - prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 GRAD VINKOVCI

GRADONAČELNIK

KLASA: 406-01/18-01/01                                                    

URBROJ: 2188/01-02-18-1

Vinkovci, 09. siječnja 2018.

 

Grad Vinkovci izvršit će prodaju rabljenog motornog vozila CITROEN C-5 2.0 HDI CONFORT i tu svrhu  o b j a v l j u j e:

 

O g l a s

za prodaju rabljenog motornog vozila

-         prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

 

Otvaranje ponuda će se održati dana 25. SIJEČNJA 2018. godine, u 10,40 sati u vijećnici Grada Vinkovaca.

 

PREDMET PRODAJE: osobni automobil, marka CITROEN C-5, 2.0 HDI CONFORT, snaga motora: 100 KW, godina proizvodnje: 2009.; 287 500  kilometara, stanje vozila: vozilo u vrlo dobrom stanju.  

 

Početna cijena iznosi 45.000.00  kuna.

 

Zainteresirane osobe mogu pregledati vozilo svaki radni dan u dvorištu gradske uprave, Vinkovci, Bana J. Jelačića 1, u radno vrijeme 7.30-15.30 sati. Vozilo se prodaje po pravilima “viđeno-kupljeno.” Informacije na tel. 099/2169-644, gosp. Marko Zavišić.

Na javnoj prodaji mogu sudjelovati osobe, kupci, koji najkasnije do početka javne prodaje uplate iznos od 10% početne cijene vozila. Uplata se vrši na žiro račun broj:

HR4023900011848700005; poziv na broj HR 68 7757-OIB tvrtke; ili uplatom gotovim novcem na blagajni Grada Vinkovaca.

PONUDE SE PREDAJU U ZATVORENOJ (ZALJEPLJENOJ) OMOTNICI. Ponude moraju stići poštom ili se osobno predati u pisarnici do 25. siječnja do 10,30 sati. Omotnice će se javno otvarati u gore navedeno vrijeme redoslijedom kako su zaprimljene.

Porez na promet motornih vozila, u iznosu od 5% snosi kupac.

Kupac je dužan iznos kupovine uplatiti u cijelosti u roku od 15 dana od održane prodaje, u protivnom se zadržava jamčevina i poništava rezultat javne prodaje.

POVRAT JAMČEVINE: za osobe koje uplate jamčevinu na blagajni moguć je povrat odmah nakon održane javne prodaje, a osobama koje su uplatile jamčevinu na račun Grada sredstva će biti uplaćena na račun kojeg će naznačiti, dan nakon javne prodaje.

 

                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                              Ivan Bosančić, mag. oec.

 

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija