Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Poziv na 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 29. siječnja (ponedjeljak) 2018. god u 10.00 sati

Službene obavijesti

Poziv na 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 29. siječnja (ponedjeljak) 2018. god u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-18-5

Vinkovci,  24. siječnja 2018. godine

 

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) sazivam  6. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 

29.  siječnja (ponedjeljak) 2018. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

 

1.                  Prijedlog  Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi novog Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:   Mario Naglić, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno

uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

2.                  Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:   Mario Naglić, dipl. iur.

3.                  Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., tajnik Gradskog vijeća

4.                  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

5.                  Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:   Dalibor Šandrk, univ. spec. oec., v. d. pročelnika Upravnog odjela

komunalnog gospodarstva i uređenja grada

6.                  Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:    Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 

7.                  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu s tvrkom Polet d.o.o. Vinkovci.

IZVJESTITELJ: Mijat Kurtušić, univ. spec. oec., direktor

8.                  Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove – Agencije za razvoj Grada Vinkovaca i prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja.

IZVJESTITELJICA:  Mirta Štrk, dipl. oec., direktorica VIA d.o.o.

9.                  Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Vinkovaca u 2017. godini.

IZVJESTITELJ: Gabrijel Šokičić, dipl. iur., načelnik Stožera CZ

10.              Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine.

IZVJESTITELJ:  Ivan Bosančić, mag. oec.

11.              Aktualna pitanja. 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija