Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za uvid u spis predmeta građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine - javna rasvjeta ulice Marije Jurić Zagorke na katastarskoj čestici k.č. broj 6703 k.o. Vinkovci I, Vinkovci,

Službene obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine - javna rasvjeta ulice Marije Jurić Zagorke na katastarskoj čestici k.č. broj 6703 k.o. Vinkovci I, Vinkovci,

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000011

URBROJ: 2188/01-09-18-0006

Vinkovci, 02.02.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

- dostavlja se

 1. Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositeljii drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  - građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine - javna rasvjeta ulice Marije Jurić

  Zagorke na katastarskoj čestici k.č. broj 6703 k.o. Vinkovci I, Vinkovci,Marije Jurić Zagorke.

   

  Investitor je GRAD VINKOVCI,HR-32100 Vinkovci, Bana Jelačića 1, OIB 67648791479.

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.02.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba 1/1.
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

                                                                  SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

                                                                              Marijana Čuljak, mag.iur.

 

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija