Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za uvid u spis predmeta građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine - javna rasvjeta ulice Marije Jurić Zagorke na katastarskoj čestici k.č. broj 6703 k.o. Vinkovci I, Vinkovci,

Službene obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine - javna rasvjeta ulice Marije Jurić Zagorke na katastarskoj čestici k.č. broj 6703 k.o. Vinkovci I, Vinkovci,

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000011

URBROJ: 2188/01-09-18-0006

Vinkovci, 02.02.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

- dostavlja se

 1. Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositeljii drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  - građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine - javna rasvjeta ulice Marije Jurić

  Zagorke na katastarskoj čestici k.č. broj 6703 k.o. Vinkovci I, Vinkovci,Marije Jurić Zagorke.

   

  Investitor je GRAD VINKOVCI,HR-32100 Vinkovci, Bana Jelačića 1, OIB 67648791479.

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.02.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba 1/1.
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

                                                                  SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

                                                                              Marijana Čuljak, mag.iur.

 

Ostale vijesti

Utorak, 20.03.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi i udruga proistekl

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2018. godinu

Petak, 16.03.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije

Srijeda, 14.03.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu za 2018. godinu

Četvrtak, 08.03.2018

Edukacija o zaštiti potrošača u Tjednu prava potrošača

Edukacija o zaštiti potrošača u Tjednu prava potrošača

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija