Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole III. ETAPA: Etapa Vinkovci - izgradnja novih kanala na mjestu starih kanala

Službene obavijesti

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole III. ETAPA: Etapa Vinkovci - izgradnja novih kanala na mjestu starih kanala

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000077

URBROJ: 2188/01-09-18-0010

Vinkovci, 06.02.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

- dostavlja se

 

 1. Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninima za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Vinkovci, Mirkovci i Borinci, 2. skupine,

  III. ETAPA:         Etapa Vinkovci - izgradnja novih kanala na mjestu starih kanala

  izgradnja gravitacijskih kanala s revizijskim oknima na katastarskim česticama

k.č. broj 1070, 1083, 2119, 6683, 6688/1, 6694, 6698, 6704, 6709, 6754, 6757, 1055/3, 1071/6, 1610/1, 1611/4, 1613/1, 1614, 19/2, 2073/2, 2116/7, 2116/11, 2204/114, 2204/38, 2830/1, 2984/1, 2984/4, 2985/4, 2990/1, 3022/138, 3022/139, 3022/140, 3038, 325/2, 391/39, 402/1, 411/7, 411/8, 492/3, 6686, 6705/1, 6713, 767/173, 767/2, 767/3, 767/62, 767/63, 767/68, 767/72, 767/73, 767/75, 767/76, 767/77, 767/78, 3211 k.o. Vinkovci I,

k.č. broj 4897/1, 5488/40, 5488/17, 5488/27, 5488/70, 5488/71, 5627/25, 5658/10, 5658/11, 5773/124, 5773/125, 5773/3, 6179, 6199, 6284/3, 6288, 6294/3, 6296, 6298 k.o.Vinkovci II,

k.č. broj 1082/1, 1090/1, 1588/1 k.o. Vinkovačko Novo Selo.

rekonstrukcija crpne stanice „Blato“ na katastarskoj čestici

k.č. broj 4531/1 k.o. Vinkovci II.

Investitor je Vinkovački vodovod i kanalizacija društvo s ograničenom odgovornošću , HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A, OIB: 30638414709.

 1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.02.2018. u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba 1/1.
 2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

   

  SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

  Marijana Čuljak, mag.iur.

   

  DOSTAVITI:

 1.  Oglasna ploča Upravnog odjela

  od 06.02.2018. godine do 16.02.2018. godine

 2. Mrežna stranica grada Vinkovci

  od 06.02.2018. godine do 16.02.2018. godine,

 3. Na katastarskim česticama za koje se izdaje akt,
 4. U spis, ovdje.

 

Ostale vijesti

Petak, 25.05.2018

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene -  gradska knjižnica i čitaonica s pratećim sadržaj

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene -  gradska knjižnica i čitaonica s pratećim sadržajima

Petak, 18.05.2018

Javni poziv REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D55 VINKOVCI; Zvonarska ulica

Javni poziv REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D55 VINKOVCI; Zvonarska ulica

Petak, 11.05.2018

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

Četvrtak, 10.05.2018

Javni poziv knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018

Javni poziv knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija