Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Obavijest za javnost o Odluci o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

Službene obavijesti

Obavijest za javnost o Odluci o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

Sukladno članku 88. stavaku 1. i članku 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17.), članku 19., 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 08/09., 1/13.) i Odluci o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca, Gradsko vijeće Grada Vinkovaca, KLASA: 350-02/18-01/04, URBROJ: 2188/01-01-18-01-2, od 29. siječnja 2018. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca, kao nositelj izrade objavljuje

 

 

OBAVIJEST ZA JAVNOST

o Odluci o izradi izmjena i dopuna

Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

 

 

  1. Temeljem članka 88. stavka 1. i članku 113. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17.) i članka 19., 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca, Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na 6. sjednici održanoj 29. siječnja 2018. godine, donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca, (Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj 02/18. od 01. veljače 2018. godine), u daljnjem tekstu Odluka
  2. Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Generalni urbanistički plan uređenja grada Vinkovaca, objavljen u Službenom glasniku Grada Vinkovci broj 06/06.

(2) Uvid u Odluku i detaljnije obavijesti o tijeku postupka izrade mogu se dobiti u:

Grad Vinkovci,

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,

Kralja Zvonimira 1, 32 100 Vinkovci,

radnim danom od 07.30-11.30,

info: 032/493-314, 098/972-4054, mandica.sankovic@vinkovci.hr

(3) Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17.), ova Obavijest za javnost, objavljuje se na:

  1. mrežnoj stranici Grada Vinkovaca: www.vinkovci.hr
  2. u informacijskom sustavu Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj:

www.hzpr.hr/default.aspx?id=254

 

KLASA: 350-02/18-01/04

URBROJ: 2188/01-09-18-5

Vinkovci, 08. veljače 2018. godine

Ostale vijesti

Ponedeljak, 19.02.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava – - Javna rasvjeta u Ulici Matije Gupca, 2. skupine

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava – - Javna rasvjeta u Ulici Matije Gupca, 2. skupine

Petak, 09.02.2018

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za javna rasvjeta u Ulici Josipa Lovretića, na k.č. broj 6294/3 k.o. Vinkovci II, Vinkovci, Ulica Josipa

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za javna rasvjeta u Ulici Josipa Lovretića, na k.č. broj 6294/3 k.o. Vinkovci II, Vinkovci, Ulica Josipa Lovretića, 2. skupine

Petak, 09.02.2018

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole javna rasvjeta Istarske ulice, 2. skupine

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole javna rasvjeta Istarske ulice, 2. skupine

Četvrtak, 08.02.2018

Obavijest za javnost o Odluci o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

Obavijest za javnost o Odluci o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija