Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava – - Javna rasvjeta u Ulici Matije Gupca, 2. skupine

Službene obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava – - Javna rasvjeta u Ulici Matije Gupca, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000010

URBROJ: 2188/01-09-18-0011

Vinkovci, 16.02.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD VINKOVCI, HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1, OIB:67648791479, zastupan po gradonačelniku Ivanu Bosančić, mag. oec,.

- dostavlja se

 1. Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositeljii drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

              - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava –

  - Javna rasvjeta u Ulici Matije Gupca, 2. skupine,

      na građevnoj čestici 6742 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Matije Gupca.

   

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.03.2018. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (soba 10/I), HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 1.

   

 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

 

 1. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

   

  REFERENT ZA UPRAVNO-TEHNIČKE POSLOVE PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADNJE I ZAŠTITE OKOLIŠA

  Darija Bogadi, građ.teh.

   

   

  DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča upravog tijela

  u trajanju od 19.02.2018. godine do 28.02.2018. godine,

 2. Mrežna stranica grada Vinkovci,

  u trajanju od 19.02.2018. godine do 28.02.2018. godine,

 3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt

  u trajanju od 19.02.2018. godine do 28.02.2018. godine,

 4. U spis, ovdje.

 

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija