Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - državne ceste DC55 u dionici Ulice Ruđera Boškovića

Službene obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - državne ceste DC55 u dionici Ulice Ruđera Boškovića

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000001

URBROJ: 2188/01-09-18-0005

Vinkovci, 05. 03. 2018. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole (investitora, vlasnike nekretnina za koje se izdaje građevinska dozvola i nositelje stvarnih prava na tim nekretninama) za

  - rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - državne ceste DC55 u dionici Ulice Ruđera Boškovića na katastarskim česticama br. 3022/137, 3020/5, 3022/1, 6738, 3022/136, 6754, 3685/4, 3685/38, 3685/152, 3685/187, 3685/230, 6742, 3826, 6755, 3870/1, 3827, 6097/1, 6294/3, 6295/2, sve u k.o. Vinkovci I Vinkovci, Ruđera Boškovića.

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  22.03.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba 4/1.
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

  SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

  Marko Dujmić, dipl.ing.građ.

  DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča upravnog tijela,

  (od 05.03.2018. do 21.03.2018.)

 2. Mrežna stranica, (od 05.03.2018. do 21.03.2018.)
 3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,

  (od 05.03.2018. do 21.03.2018.)

 4. U spis, ovdje.

 

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija