Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za uvid u spis predmeta GORDAN RADIĆ, HR-32100 VINKOVCI, ŽELJEZNIČKI VIJENAC 26

Službene obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta GORDAN RADIĆ, HR-32100 VINKOVCI, ŽELJEZNIČKI VIJENAC 26

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000016

URBROJ: 2188/01-09-18-0007

Vinkovci, 02.03.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GORDAN RADIĆ, HR-32100 VINKOVCI, ŽELJEZNIČKI VIJENAC 26

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
 • rekonstrukciju (nadogradnju) stambene građevine, 2. skupine,

  na  249/33 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Željeznički vijenac 26.

 1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  15.03.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, Upravni odjel za prstorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (soba 10/I).
 2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

   

  REFERENT ZA UPRAVNO-TEHNIČKE POSLOVE PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADNJE I ZAŠTITE OKOLIŠA

  Darija Bogadi, građ.teh.

   

  DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča upravog tijela od 05.03.2018.godine do 14.03.2018.godine,
 2. Mrežna stranica od 05.03.2018.godine do 14.03.2018.godine,
 3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt od 05.03.2018.godine do 14.03.2018.godine,
 4. U spis, ovdje.

 

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija