Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

Službene obavijesti

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

Odbor za dodjelu priznanja

KLASA: 612-01/18-01/18

URBROJ: 2188/01-01-18-01

Vinkovci, 11. svibnja 2018. god.

 

 

                                                                                            

Temeljem članka 15. Odluke o priznanjima Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 9/07.) Grad Vinkovci objavljuje

 

 

J A V N I   P O Z I V

 

za podnošenje prijedloga za dodjelu

javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

 

 

  1. Pozivaju se pravne i fizičke osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca na svečanoj sjednici povodom Dana Grada 20. srpnja 2018. godine.

 

  1. Javna priznanja Grada Vinkovaca su:

·         Počasni građanin Grada Vinkovaca

·         Zlatna plaketa „Grb Grada Vinkovaca“

 

Počasnim građaninom Grada mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i značajno doprinijeli napretku Grada ili podizanju ugleda Grada ili Republike Hrvatske u cjelini.

 

Zlatna plaketa „Grb Grada Vinkovaca“ dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja postignuta na području: gospodarske djelatnosti, znanosti i kulture, prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, tjelesne kulture i športa, lokalne samouprave, očuvanja i zaštite okoliša, humanitarnog djelovanja.

 

  1. Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti:

-          pojedinci

-          vijećnik Gradskog vijeća

-          gradonačelnik

-          pravne osobe

-          tijela mjesne samouprave

-          ustanove

-          udruge građana

 

  1. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku i mora sadržavati:

-          podatke o podnositelju prijedloga (jedan podnositelj prijedloga može predložiti samo jednog kandidata),

-          životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja,

-          odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.)

-          naznaka područja za koje se podnosi prijedlog (npr. za ostvarenja u području gospodarske djelatnosti, kulturne, znanstvene, humanitarne i sl.).

 

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

 

GRAD VINKOVCI

Odbor za dodjelu priznanja Grada Vinkovaca

Bana J. Jelačića 1

32100 Vinkovci

(sa naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada“)

 

 

 

Rok za podnošenje prijedloga je 26. svibnja 2018. god.

 

 

 

 

 

 

                                                                        Predsjednik  Odbora

                                                                       Ivan Bosančić, mag.oec.

Ostale vijesti

Petak, 25.05.2018

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene -  gradska knjižnica i čitaonica s pratećim sadržaj

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene -  gradska knjižnica i čitaonica s pratećim sadržajima

Petak, 18.05.2018

Javni poziv REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D55 VINKOVCI; Zvonarska ulica

Javni poziv REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D55 VINKOVCI; Zvonarska ulica

Petak, 11.05.2018

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

Četvrtak, 10.05.2018

Javni poziv knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018

Javni poziv knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija