Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Službene obavijesti

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

GRADONAČELNIK

KLASA: 612-01/18-01/12

URBROJ: 2188/01-02-18-5

Vinkovci, 8. lipnja 2018. godine

 

 

 

Gradonačelnik grada Vinkovaca temeljem članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (Narodne novine 48/04, 44/09 i 68/13) i članka 5. Odluke o osnivanju kulturnog vijeća ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 10/13) upućuje

 

 

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV

 

za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

 

I.

 

Pozivaju se institucije i udruge s područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za članove Kulturnog vijeća s područja kulture i umjetnosti, a koje se osniva za:

- profesionalno kulturno i umjetničko stvaralaštvo,

- kulturni amaterizam,

- tradicijsku kulturu i umjetnost,

- glazbu i scensku umjetnost,

- knjigu i nakladništvo,

- likovne umjetnosti i fotografiju,

- kulturno i umjetničko stvaralaštvo nacionalnih manjina,

- kulturne i umjetničke institucije i manifestacije.

 

II.

 

Kulturno vijeće se osniva i djeluje radi uključivanja kulturnih djelatnika i umjetnika u predlaganje ciljeva gradske kulturne politike i mjera za njezino provođenje, donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost, a posebice predlaganje programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Vinkovaca.

 

III.

 

Članovi Kulturnog vijeća biraju se iz reda istaknutih kulturnih djelatnika i umjetnika s područja Grada Vinkovaca koji svojim dosadašnjim radom i iskustvom mogu doprinijeti razvoju gradske kulturne politike.

Predsjednika i članove Vijeća imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na prijedlog Gradonačelnika, a članovi Vijeća imenuju se na četiri godine.

 

IV.

 

Ovaj poziv objavit će se u Vinkovačkom listu, te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca.

 

V.

 

Prijedlozi s obrazloženjem, u skladu s Odlukom o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 10/13), podnose se u roku od 15 dana od objavljivanja ovog poziva na adresu:

 

 

GRAD VINKOVCI

Upravni odjel za kulturu i turizam

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

s naznakom: "Prijedlog kandidata za Kulturno vijeće"

 

 


                                                            GRADONAČELNIK
                                                            Ivan Bosančić, mag.oec.

Ostale vijesti

Četvrtak, 21.06.2018

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija