Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Stanovništvo

Stanovništvo

PROSTORNI RASPORED STANOVNIŠTVA

Naselje 2001. 2011.
Vinkovci 33.239 32.029
Mirkovci 2.673 3.283
Ukupno 35.912 35.312
izvor podataka : Popis stanovništva 2001. i 2011.STANOVNIŠTVO STARIJE OD 15. GOD PREMA ŠKOLSKOJ SPREMI

Elementi 2001. 2011.
Ukupno stanovništvo starije od 15.god. 28.156 28.988
- bez školske spreme 909 666
- nezavršeno osnovno obrazovanje 3.302 1.204
- osnovno obrazovanje 6.433 6.339
- srednje obrazovanje 14.726 16.368
- više obrazovanje 1.182 1.753
- visoko obrazovanje 2.336 2.781
- nepoznato 68 27
izvor podataka : Popis stanovništva 2001. i 2011.