Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Nacionalne manjine

Nacionalne manjine

Prema podacima popisa stanovništva iz 2001. godine u Vinkovcima živi 2.513 pripadnika srpske nacionalne manjine što iznosi 7% stanovništva Grada Vinkovaca. Od nacinonalnih manjina najviše su zastupljeni još i Mađari sa 0,59%, Romi 0,32% i Rusini 0,26 %.
 

Albanci 86 0,24
Austrijanci 2 0,01
Bošnjaci 62 0,17
Bugari 3 0,01
Crnogorci 21 0,06
Česi 12 0,03
Mađari 212 0,59
Makedonci 34 0,09
Nijemci 30 0,08
Poljaci 3 0,01
Romi 114 0,32
Rumunji 1 0,00
Rusi 4 0,01
Rusini 93 0,26
Slovaci 38 0,11
Slovenci 39 0,11
Srbi 2.513 7,00
Talijani 1 0,00
Turci 0 0,00
Ukrajinci 13 0,04
Vlasi 0 0,00
Židovi 3 0,01
Ostali 83 0,23
Nisu se izjasnili u smislu
nacionalne pripadnosti
526 1,46
Nepoznato 61 0,17

Izvor: Popis stanovništva 2001.