Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Poduzetničke zone

Poduzetničke zone

Poduzetničko-industrijska zona „Jošine“ prostire se na 7 ha, 95% je popunjena. Ona je više obrtnička zona namijenjena malim i srednjim poduzetnicima, a prvi poslovni objekti su započeti s izgradnjom, očekujemo završetak izgradnje prvih poduzetničkih objekata krajem 2009 godine, Poduzetničko industrijska zona je financirana iz projekta CARDS 2003, s kompletnom infrastrukturom u iznosu od 9.000.000 kn, Ministarstvo gospodarstva je financiralo pristupnu cestu u iznosu od 1.000.0000 kn, ostalo Grad Vinkovci u iznosu od 2.000.000 kn.(12.000.000. kn).
Trideset i jedan poduzetnik je kupio zemljište u industrijskoj zoni, a dvije parcele su ostale slobodne na kojima se planira izgradnja poduzetničkog inkubatora.

Poduzetničko – industrijska zona ” Jošine ” nalazi se u jugoistočnome dijelu grada Vinkovaca, zapadno od pruge za Brčko MC 1,7 za Županju odnosno Vukovar i trase višenamjenskoga kanala Dunav – Sava. Površina zone iznosi 6,95 ha. A prema Izmjenama i dopunama Generalnoga urbanističkoga plana nalazi se unutar namjene ” proizvodne djelatnosti “. Prostor obuhvata zone u potpunosti je neizgrađen, a zemljište se koristi kao poljoprivredno. Prostor Zone udaljen je cca 700-1000 m od korita Bosuta, što ima utjecaj na površinsko i podzemno tečenje. Odvodnja oborinskih voda riješena je otvorenim kanalima melioracijske odvodnje.
 
Poduzetnička industrijska zona Jošine smještena je na odličnoj prometnoj lokaciji uz vrlo važne prometnice i to : autocestu Lipovac-Zagreb te Lipovac - Beograd.  

Cestovna povezanost

- Raskrižje prometnica omogućava Vam transport u bilo koji dio Europe
- Poduzetnička industrijska zona Jošine udaljena je od Mađarske 94 km,
  Srbije 33 km,BIH 31 km.

Željeznički transport

- postaja Vinkovci udaljena je 1 km od zone s pretovarnim kolosijekom.

Infrastruktura

U cjelosti izgrađena komunalna infrastruktura do granica Vaše parcele: struja, voda, kanalizacija, plin, cesta, javna rasvjeta.


Izgrađeno područje opremljeno je slijedećim infrastrukturnim objektima :

           - cestovne prometnice i javna rasvjeta
           - vodoopskrbni sustav
           - plinovod
           - kanalizacijski sustav oborinskih i fekalnih otpadnih voda

http://www.poduzetnicka-zona-josine.com/