Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Adresar Gradske uprave

Adresar Gradske uprave

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA


 

1. IVAN RIMAC, pročelnik
ivan.rimac@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-228

 

2. KATARINA ALDUK, viši stručni suradnik za protokol, informiranje i odnose s javnošću
katarina.alduk@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-237

 

3. SILVIJA SAROŠEVIĆ, stručni suradnik za poslove protokola
silvija.sarosevic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-467

 

4. ĐURĐICA MAĐAR, administrativni tajnik gradonačelnika
tajnica@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-201

 

5. MARKO ZAVIŠIĆ, tehničar za održavanje vozila – vozač

 

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE


 

1. SANJA LOZIĆ, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije
sanja.lozic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-209

 

2. KREŠIMIR BEGČEVIĆ, viši rukovoditelj – zamjenik pročelnika
kresimir.begcevic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-218

 

3. KATICA ERCEG, računovodstveni referent za obračun plaća, drugog dohotka i posebne evidencije
katica.erceg@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-447

 

4. VESNA JAKIŠA, računovodstveni referent glavne knjige
vesna.jakisa@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-235

 

5. JASNA ŠUKER, računovodstveni referent ulaznih računa i posebnih evidencija
jasna.suker@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-217

6. MIRJANA PRIMORAC, stručni suradnik
mirjana.primorac@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-223

7. LEON BRANDŠTETER, referent analitičke djelatnosti posebnih evidencija i blagajne
leon.brandsteter@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-238

 

8. MIRJANA ČAČIĆ, računovodstveni referent za poslove naplate i praćenje proračuna
mirjana.cacic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-440

 

9. MILENA KOLAK, stručni suradnik
milena.kolak@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-467

 


SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE


 

1. SANJA ČULJAK, pročelnica
sanja.culjak@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-222

 

2. VLATKO MATANOVIĆ, viši stručni suradnik za pravne poslove
vlatko.matanović@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-219

3. LUKA TURDA, viši stručni suradnik za poslovne javne nabave
luka.turda@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-208


4. IVANA DRAŽIĆ, viši stručni suradnik za poslove javne nabave
ivana.drazic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-208


UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA


 

1. MARKO JURETA, v.d. pročelnika
marko.jureta@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-308

 

2. ANDREA MARJANOVIĆ
andrea.marjanovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-461

 

3. IVAN VUJEVA, viši stručni suradnik za poljoprivredu
ivan.vujeva@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-307

 

4. ANAMARIJA ŠIMIĆ, viši stručni suradnik za gospodarstvo
anamarija.simic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-460SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE


 

1. SLAVKO BOŠNJAK, pročelnik
slavko.bosnjak@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-320

 

2. BRANKA JUKIĆ, zamjenica pročelnika
branka.jukic@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-303


UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM


 

1. MARIO JURIĆ, v.d. pročelnik
mario.juric@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-302

 

2. DAVOR MECANOVIĆ, viši stručni suradnik za poslove kulture
davor.mecanovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-324

 

3. HELENA VUKOSAVIĆ, samostalni upravni referent za poslove turizma
helena.vukosavic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-464

 

4. TOMISLAV ŽEKO, viši stručni suradnik za poslove turizma
tomislav.zeko@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-321

 

5. JELENA GILJA, samostalni upravni referent za poslove kulture
jelena.gilja@vinkovci.hr

Telefon: 032/638-460


UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA


 

1. DALIBOR ŠANDRK, v. d. pročelnik
dalibor.sandrk@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-204

 

2. IVAN TURDA, zamjenik pročelnika
ivan.turda@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-234

 

3. ANA LEKO, pomoćnik pročelnika za upravno – pravne poslove i nadzor
ana.leko@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-210

 

4. ANĐELKO BILIĆ, samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo
andelko.bilic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-220

 

5. RIHARD GATTI, stručni suradnik za održavanje i nadzor
rihard.gatti@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-214

 

6. JASNA STOLAR, savjetnik za uređenje grada
jasna.stolar@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-224

 

7. IVANA BERTIĆ, samostalni upravni referent za održavanje i nadzor
ivana.bertic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-214

 

8. JELICA FEHTIG, stručni referent za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
jelica.fehtig@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-227

 

9. BLAŽENKA TANER, stručni referent za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
blazenka.taner@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-441
lokal: 240

10. IVAN KEŠKIĆ, stručni referent za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
ivan.keskic@gradvinkovci.hr
Telefon: 032/337-230

 

11. HRVOJE RATKOVIĆ, referent – komunalni redar
hratkovic10@hotmail.com
Telefon: 032/337-214

 

12. IVAN BORKOVIĆ, referent – komunalni redar
ivanborkovicvk@gmail.com
Telefon: 032/337-214

 

13. MARIO PAŽANIN, referent – prometni redar
mariopazanin25@gmail.com
Telefon: 032/337-214

 

14. VJEKOSLAV MARINČIĆ, referent – prometni redar
vjekoslav.marincic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-231

 

15. MARIO MATIN, viši referent za poslove grada
mario.matin@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-229


UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE


 

1. ZLATKO DOVHANJ, pročelnik
zlatko.dovhanj@vinkovci.hr
tajništvo@vinkovci.hr
Telefon: 032 /337-211

 

2. DANIJELA RIMAC, zamjenica pročelnika
danijela.rimac@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-203

 

Odsjek općih poslova

 

3. JANJA MARTINOVIĆ, referent za personalne poslove i pripremu Službenog glasnika
janja.martinovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-216

 

4. IVAN KEŠKIĆ, referent - voditelj ekonomata
ivan.keskic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-233

 

5. MARIJA KRZNARIĆ, referent - voditelj pisarnice
marija.krznaric@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-232

 

6. VIŠNJA ŠEKERIJA, referent
visnja.sekerija@vinkovci,hr
Telefon: 032/638-442

 

7. SLAĐANA ZAVIŠIĆ, referent
sladjana.zavisic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-442

 

8. IVICA TUNJIĆ, dostavljač - fotokopirer
Telefon: 032/337-221

 

9. JOSIP JUZBAŠIĆ, domar -portir
Telefon: 032/337-200

 

10. TOMISLAV KNEŽEVIĆ, domar -portir

 

11. HRVOJE KRESIĆ, domar - portir
Telefon: 032/493-322

 

12. MATO MARKOVINOVIĆ, domar
Telefon: 098/270-556

 

13. JANJA BOROS, pomoćni radnik
Telefon: 032/638-443

 

Odjeljak daktilobiroa

 

14. ANTONIJA PERKUNIĆ, referent – voditelj daktilobiroa
antonija.perkunic@vinkovci.hr.
Telefon: 032/337-212

 

15. JELENA JURČEVIĆ, referent
jelena.jurcevic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-445


UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I MJESNU SAMOUPRAVU


 

1. KRUNOSLAV JOSIP ČAČIĆ, v.d. pročelnik
Krunoslav.cacic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-206

 

2. MARICA VIDIĆ, zamjenica pročelnice
marica.vidic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-215

 

Odsjek za imovinske poslove

3. MARINA ŠIMIĆ KARAULA, pomoćnica pročelnice -
voditeljica Odsjeka za imovinske poslove

marina.simic.karaula@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-226

 

4. ANA KIŠ, viši stručni suradnik za imovinske poslove
ana.kis@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-223

 

5. JOSIP TADIĆ, stručni referent za stambene poslove
josip.tadic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-225

 

Odsjek za mjesnu samoupravu

6. ZVONIMIR DŽEPINA, pomoćnik pročelnice –
voditelj Odsjeka za mjesnu samoupravu
zvonimir.dzepina@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-213

 

referenti za mjesnu samoupravu u upravnim uredima mjesnih odbora:

7. KATICA IVANKOVIĆ, MO „Lenije“, H. Vukčića Hrvatinića 50
katica.ivankovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/306-496

 

8. RUŽICA PERICA, MO „S. Radić“, M. Gupca 21A
ruzica.perica@vinkovci.hr
Telefon: 032/364-068

9. MARIJA VESELČIĆ, MO „Centar“, Glagoljaška 13
marija.veselcic@vinkovci.hr
Telefon: 032/331-635

 

10. NEVENKA BRČIĆ, MO „Kolodvor“, Kralja Zvonimira 101
nevenka.brcic@vinkovci.hr
Telefon: 032/308-221

 

11. KREŠIMIR GRANIĆ, MO „V. N. Selo“, Školska 42
kresimir.granic@vinkovci.hr
Telefon: 032/357-791

 

12. BLAŽENKA ALERIĆ, MO „Lapovci“, Matice hrvatske 8
blazenka.aleric@vinkovci.hr
Telefon: 032/303-664

 

13. BRANKA PEZEROVIĆ, MO „Ban Jelačić“, Bana Jelačića 11
branka.pezerovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/332-489

 

14. SUZANA ŠIMUNOVIĆ, MO „Zagrebački blok“, M. Brašnića 2A
suzana.simunovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/369-978

 

15. KOVILJKA RUPČIĆ, MO „Slavija“, Šokački šor 1
koviljka.rupcic@vinkovci.hr
Telefon: 032/366-920

 

16. ANICA ZULUMOVIĆ, MO „Mala Bosna“, V. Gortana 25B
anica.zulumovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/619-250

 

17. KRISTINA JURKOVIĆ-MITROVIĆ, MO „Mirkovci“, Mirkovci, Dunavska 1
kristina.jurkovic-mitrovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/325-066UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI


 

1. ANDREA VINKOVIĆ, v.d.pročelnik
andrea.vinkovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-326

 

2. MARIJA MUIĆ, zamjenik pročelnika
marija.muic@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-305

 

3. DAVOR MANDIĆ, voditelj odsjeka za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje
davor.mandic@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-304

 

4. KRISTINA VRAČEVIĆ, viši stručni suradnik za poslove predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva i visokog obrazovanja
kristina.toto@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-466

 

5. MARIO JURIĆ, viši stručni suradnik za poslove sporta i fizičke kulture
mario.juric@vinkovci.hr
Telefon: 032/ 493-327

 

6. IVONA ČOLIĆ, viši stručni suradnik za poslove javne nabave
ivona.colic@vinkovci.hr
Telefon: 032/ 638-466


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA


 

1. MARIO NAGLIĆ, pročelnik
mario.naglic@vinkovci.hr
Telefon: 032-638-463

 

2. MANDICA SANKOVIĆ, zamjenica pročelnika
mandica.sankovic@gmail.com
Telefon: 032-493-314

 

3. NADA NEKIĆ, pomoćnik pročelnika i voditelj odsjeka za gradnju
nada.nekic@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-318

 

4. IVANKA BOŽANOVIĆ, pomoćnik pročelnika i voditelj odsjeka za prostorno uređenje
ivanka.bozanovic@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-317

 

5. DARIJA BOGADI, referent za upravno – tehničke poslove prostornog uređenja, gradnje
i zaštite okoliša
darija.bogadi@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-316

6. MARIJANA ČULJAK, savjetnik za poslove gradnje
marijana.culjak@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-319

 

7. MARKO DUJMIĆ, savjetnik za poslove gradnje
marko.dujmic@vinkovci.hr
Telefon: 032-638-465

 

8. IVAN OSTOVIĆ, viši stručni suradnik za poslove gradnje
ivan.ostovic@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-325

 

9. DARIJAN RAGUŽ, viši stručni suradnik za poslove gradnje
darijan.raguz@vinkovci.hr
Telefon: 032-638-465

 

10. SLAVEN JELIĆ, viši referent za poslove gradnje
slaven.jelic@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-319

 

11. ANKICA HOB, administrativni tajnik
ankica.hob@ vinkovci.hr
Telefon: 032-493-313