Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove

Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove

Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove priprema opće akte iz djelokruga organizacije i rada uprave za izvršno i predstavničko tijelo, obavlja poslove informatizacije, vodi brigu oko organizacije i opskrbe svih odjela materijalnim sredstvima za rad. Organizira i nadzire tiskanje “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca.

Vodi poslove prijema i arhive spisa gradske uprave, poslove personalne službe, dostave spisa, te vodi brigu o održavanju poslovnih prostora i opreme neophodne za rad u zgradama u kojima je smještena gradska uprava. Organizira i provodi zaštitu na radu.

U okviru odjela organizira se civilna zaštita, i poslovi vezani za zaštitu i spašavanje koji se odnose na lokalnu samoupravu.

Unutar odjela obavljaju se i poslovi pravnog zastupanja Grada u postupcima koji se vode pred tijelima sudbene i državne vlasti, izrađuju se prijedlozi akata kojima se štiti interes Grada u istim postupcima, odnosno gdje se kao zainteresirana stranka pojavljuje Grad.

Unutar odjela obavljaju se administrativni i drugi i poslovi vezani za uredovanje gradonačelnika i njegovih zamjenika, poslovi informiranja i odnosa s javnošću i poslovi protokola.

Odjel ima četiri odsjeka: Odsjek normativnih djelatnosti, Odsjek općih poslova, Odsjek pravnog zastupanja i Odsjek za odnose s javnošću, informiranje i protokol.

Unutar Odsjeka za opće poslove je i odjeljak daktilobiroa.

 

 

ZLATKO DOVHANJ, pročelnik
zlatko.dovhanj@vinkovci.hr
tajništvo@vinkovci.hr
Telefon: 032 /337-211

 

DANIJELA RIMAC, zamjenica pročelnika
danijela.rimac@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-203

 

Odsjek općih poslova

 

JANJA MARTINOVIĆ, referent za personalne poslove i pripremu Službenog glasnika
janja.martinovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-216

 

IVAN KEŠKIĆ, referent - voditelj ekonomata
ivan.keskic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-233

 

MARIJA KRZNARIĆ, referent - voditelj pisarnice
marija.krznaric@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-232

 

VIŠNJA ŠEKERIJA, referent
visnja.sekerija@vinkovci,hr
Telefon: 032/638-442

 

SLAĐANA ZAVIŠIĆ, referent
sladjana.zavisic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-442

 

IVICA TUNJIĆ, dostavljač - fotokopirer
Telefon: 032/337-221

 

JOSIP JUZBAŠIĆ, domar -portir
Telefon: 032/337-200

 

TOMISLAV KNEŽEVIĆ, domar -portir

 

HRVOJE KRESIĆ, domar - portir
Telefon: 032/493-322

 

MATO MARKOVINOVIĆ, domar
Telefon: 098/270-556

 

JANJA BOROS, pomoćni radnik
Telefon: 032/638-443

 

Odjeljak daktilobiroa

 

ANTONIJA PERKUNIĆ, referent – voditelj daktilobiroa
antonija.perkunic@vinkovci.hr.
Telefon: 032/337-212

 

JELENA JURČEVIĆ, referent
jelena.jurcevic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-445