Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Upravni odjel društvenih djelatnosti vodi brigu o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad, športskim klubovima i udrugama grada, te vodi brigu o spomenicima kulture u Gradu.

Usklađuje razvitak društvenih djelatnosti na području grada čiji je osnivač Grad, predlaže mjere za zaštitu vlasništva ustanova čiji je Grad vlasnik.

Predlaže izvršnom i predstavničkom tijelu opće akte iz ovog djelokruga, te daje prijedloge o osnivanju ustanova, vodi brigu o socijalnim vijećima, te obavlja i druge poslove koji su mu dani u zadatak posebnim zakonima, a posebno u području predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog školstva, te području socijalne skrbi, kao i u posebnim programima socijalizacije mladih u društvo, brigu o stradalnicima Domovinskog rata.

Odjel predlaže organizaciju i sudjeluje u organizaciji gradskih manifestacija.

Odjel ima tri odsjeka: Odsjek za socijalnu skrb, zdravstvo, vjerske zajednice i humanitarne potrebe; Odsjek za šport, kulturu, fizičku i tehničku kulturu i Odsjek za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje.