Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada u okviru svojih prava i dužnosti, izrađuje prednacrte akata iz područja komunalnog gospodarstva i uređenja grada za izvršno i predstavničko tijelo, proučava probleme prometa u Gradu i predlaže mjere poboljšanja stanja u ovom području.

Brine o komunalnom uređenju i čistoći grada, te predlaže način obavljanja ovih djelatnosti, a osobito skrbi o opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih tekućina i odvodnji oborinskih voda, prikupljanju, odlaganju i zbrinjavanju komunalnog i drugog otpada, prikupljanju i zbrinjavanju sekundarnih sirovina, uklanjanju i zbrinjavanju pasa i mačaka lutalica, tržnici, izgradnji i održavanju javne rasvjete, prigodnom i blagdanskom ukrašavanju i osvjetljavanju, javnim gradskim prijevozom putnika, auto-taksi službi, javnim kupalištima, komunalnom i prometnom redarstvu, o energetskoj učinkovitosti te drugim poslovima iz područja komunalnog gospodarstva ako nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela.

Nadzire rad komunalnih tvrtki čiji je osnivač Grad, te nadzire rad tvrtki s kojima Grad ima zaključene ugovore za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Odjel ima dva odsjeka: Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada i Odsjek za upravno pravne poslove i nadzor.

U okviru Odsjeka za upravno pravne poslove i nadzor je Odjeljak komunalno-prometnog redarstva.

DALIBOR ŠANDRK, v. d. pročelnik

dalibor.sandrk@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-204


IVAN TURDA, zamjenik pročelnika
ivan.turda@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-234

 

ANA LEKO, pomoćnik pročelnika za upravno – pravne poslove i nadzor
ana.leko@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-210

 

ANĐELKO BILIĆ, samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo
andelko.bilic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-220

 

RIHARD GATTI, stručni suradnik za održavanje i nadzor
rihard.gatti@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-214

 

JASNA STOLAR, savjetnik za uređenje grada
jasna.stolar@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-224

 

IVANA BERTIĆ, samostalni upravni referent za održavanje i nadzor
ivana.bertic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-214

 

JELICA FEHTIG, stručni referent za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
jelica.fehtig@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-227

 

BLAŽENKA TANER, stručni referent za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
blazenka.taner@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-441
lokal: 240

IVAN KEŠKIĆ, stručni referent za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
ivan.keskic@gradvinkovci.hr
Telefon: 032/337-230

 

HRVOJE RATKOVIĆ, referent – komunalni redar
hratkovic10@hotmail.com
Telefon: 032/337-214

 

IVAN BORKOVIĆ, referent – komunalni redar
ivanborkovicvk@gmail.com
Telefon: 032/337-214

 

MARIO PAŽANIN, referent – prometni redar
mariopazanin25@gmail.com
Telefon: 032/337-214

 

VJEKOSLAV MARINČIĆ, referent – prometni redar
vjekoslav.marincic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-231

 

MARIO MATIN, viši referent za poslove grada
mario.matin@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-229