Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša vodi poslove u svezi organizacije prostornog razvoja Grada i pripreme akata prostornog uređenja, izvršava poslove u svezi provedbe dokumenata i mjera za ostvarivanje dokumenata prostornog uređenja lokalne i područne razine, poslove u svezi izdavanja lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja, dokumente vezane za prostorno-plansku dokumentaciju, osigurava uvjete za provedbu programa i mjera zaštite okoliša, praćenje stanja okoliša i mjerenje emisija, kad je to obveza Grada, osigurava uvjete za vođenje katastra onečišćavanja okoliša i očevidnika o stanju okoliša i mjerama zaštite i obavješćivanju javnosti, te provodi i druge mjere u skladu sa Zakonom i drugim propisima koji se odnose na ovo područje.

Odjel ima tri odsjeka: Odsjek za prostorno planiranje, Odsjek za gradnju iOdsjek za zaštitu okoliša.

MARIO NAGLIĆ, pročelnik
mario.naglic@vinkovci.hr
Telefon: 032-638-463

 

MANDICA SANKOVIĆ, zamjenica pročelnika
mandica.sankovic@gmail.com
Telefon: 032-493-314

 

NADA NEKIĆ, pomoćnik pročelnika i voditelj odsjeka za gradnju
nada.nekic@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-318

 

IVANKA BOŽANOVIĆ, pomoćnik pročelnika i voditelj odsjeka za prostorno uređenje
ivanka.bozanovic@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-317

 

DARIJA BOGADI, referent za upravno – tehničke poslove prostornog uređenja, gradnje
i zaštite okoliša
darija.bogadi@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-316


MARIJANA ČULJAK, savjetnik za poslove gradnje
marijana.culjak@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-319

 

MARKO DUJMIĆ, savjetnik za poslove gradnje
marko.dujmic@vinkovci.hr
Telefon: 032-638-465

 

IVAN OSTOVIĆ, viši stručni suradnik za poslove gradnje
ivan.ostovic@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-325

 

IVANA DRAŽIĆ, viši stručni suradnik za poslove gradnje
ivana.drazic@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-325

 

DARIJAN RAGUŽ, viši stručni suradnik za poslove gradnje
darijan.raguz@vinkovci.hr
Telefon: 032-638-465

 

SLAVEN JELIĆ, viši referent za poslove gradnje
slaven.jelic@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-319

 

ANKICA HOB, administrativni tajnik
ankica.hob@vinkovci.hr
Telefon: 032-493-313