Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Javna nabava

Srijeda, 07.12.2011

Usluga tiskanja službenog glasila: "Službeni glasnik" Grada Vinkovaca, memoranduma i omota

Usluga tiskanja službenog glasila: Usluga tiskanja službenog glasila: "Službeni glasnik" Grada Vinkovaca, memoranduma i omota

Ponedeljak, 21.11.2011

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Obavijest o sklopljenim ugovorima Obavijest o sklopljenim ugovorima uredskih potrepština za potrebe gradske uprave Grada Vinkovaca

Petak, 11.11.2011

Usluga tiskanja službenog glasila: "Službeni glasnik" Grada Vinkovaca, memoranduma i omota

Usluga tiskanja službenog glasila: Usluga tiskanja službenog glasila: "Službeni glasnik" Grada Vinkovaca, memoranduma i omota

Ponedeljak, 10.10.2011

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Obavijest o sklopljenim ugovorima Nabava osvježavajućih napitaka, kave i prehrambenih artikala za potrebe gradske uprave Grada Vinkovaca s dostavom na adresu Naručitelja

Ponedeljak, 03.10.2011

Nabava i isporuka uredskih potrepština za potrebe gradske uprave Grada Vinkovaca 

Nabava i isporuka uredskih potrepština za potrebe gradske uprave Grada Vinkovaca  Naslov : Nabava i isporuka uredskih potrepština za potrebe gradske uprave Grada Vinkovaca 
Opis : Nabava i isporuka uredskih potrepština za potrebe gradske uprave Grada Vinkovaca 
Vrsta objave : Poziv na nadmetanje (male vrijed.) 

Petak, 08.04.2011

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine ("Narodne novine" broj 32/11), a u skladu s člankom 20. stavak 1. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

Četvrtak, 03.03.2011

Nabava usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

Nabava usluge tjelesne zaštite osoba i imovineNaslov : Nabava usluge tjelesne zaštite osoba i imovineOpis: Usluge tjelesne zaštite osoba i imovineVrsta objave: Obavijest o početku postupka javne nabave (male vrijed.)Objavljeno dana: 03.03.2011Broj objave:N-32-M-108600-020311

Četvrtak, 03.03.2011

Nabava usluge postavljanja, opremanja i uklanjanja štandova i opreme za Sajam zdravlja i Vinkovački jesenski sajam gospodarstva i obrtništva

Nabava usluge postavljanja, opremanja i uklanjanja štandova i opreme za Sajam zdravlja i Vinkovački jesenski sajam gospodarstva i obrtništvaNaslov : Nabava usluge postavljanja, opremanja i uklanjanja štandova i opreme za Sajam zdravlja i Vinkovački jesenski sajam gospodarstva i obrtništvaOpis: Nabava usluge postavljanja, opremanj i uklanjanja štandova i opreme za Sajam zdravlja i Vinkovački jesenski sajam gospodarstva i obrtništvaVrsta ...

Ponedeljak, 14.02.2011

Nabava usluge čišćenja

Nabava usluge čišćenjaNaslov : Nabava usluge čišćenjaOpis: Usluga čišćenjaVrsta objave: Poziv na nadmetanje (male vrijed.)Objavljeno dana: 14.02.2011Broj objave:N-16-M-105636-110211

Četvrtak, 13.01.2011

Nabava usluge čišćenja

Nabava usluge čišćenja Naslov : Nabava usluge čišćenja Opis : Nabava usluge čišćenja Vrsta objave : Poziv na nadmetanje (male vrijed.) Objavljeno dana : 13.01.2011 Broj objave :N-16-M-100956-120111

Utorak, 07.12.2010

Nabava, isporuka i montaža opreme za četverostaznu kuglanu u gradu Vinknovcima

Nabava, isporuka i montaža opreme za četverostaznu kuglanu u gradu VinknovcimaNaslov : Nabava, isporuka i montaža opreme za četverostaznu kuglanu u gradu VinknovcimaOpis : Nabava, isporuka i montaža opreme za četverostaznu kuglanu u gradu VinknovcimaVrsta objave : Poziv na nadmetanjeObjavljeno dana : 07.12.2010Broj objave :N-02-V-144779-061210