Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Sastav vijeća mjesnih odbora Grada Vinkovaca nakon izbora 2015. godine i konstituiranja vijeća

Sastav vijeća mjesnih odbora Grada Vinkovaca nakon izbora 2015. godine i konstituiranja vijeća


Vijeća mjesnih odbora birana su na izborima za vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca, koji su održani dana 03. svibnja 2015. god.
Rezultati izbora objavljeni su 03. svibnja 2015. god., a postali su konačni 7. svibnja 2015. godine. Nakon toga gradonačelnik Grada Vinkovaca je u propisanom roku sazvao konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora u periodu od 18. svibnja do 29. svibnja 2015. god.

Na konstituirajućim sjednicama, sukladno Statutu Grada i Osnovama pravila mjesnih odbora, tajnim glasovanjem izabrani su predsjednik i zamjenik predsjednika vijeća.

Nakon konstituirajućih sjednica i određenih zamjena vijećnika (radi nespojivih dužnosti i mirovanja mandata) članovi vijeća mjesnih odbora Grada Vinkovaca su:


I. MJESNI ODBOR "LENIJE"
1. DALIBOR ŠANDRK (predsjednik)    (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
2. IVAN SABLJIĆ (zamjenik predsjednika)  (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
3. ZORKA RAJKOVIĆ       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
4. DAVOR VUKOVAC       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
5. ALEN SPAJIĆ        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
6. ZORAN VIDOVIĆ       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
7. DOMAGOJ BUJADINOVIĆ      (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
8. PETRA PERIŠA        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
9. SLAVKO MATOZAN       (SDP)

II.MJESNI ODBOR "S.RADIĆ"
1. STIPE MATEJ BABIĆ (predsjednik)   (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
2. JASNA LEŽAIĆ (zamjenik predsjednika)  (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
3. MIRELA FABIJAN       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
4. ZLATKO KNEŽEVIĆ       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
5. DARKO JOZIĆ        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
6. MARICA BELJO REČIĆ      (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
7. ANDRIJANA DUJMIĆ       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
8. DRAGO MAJSTOROVIĆ      (SDP)
9. ZLATA KOPIĆ        (SDP)

III. MJESNI ODBOR "CENTAR"
1. IVAN KUBIČEK (predsjednik)    (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
2. TOMISLAV MILIČEVIĆ(zamj. predsjednika) (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
3. IVONA ŽIVALJIĆ       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
4. LUKA KRALJEVIĆ       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
5. GABRIJELA BUČAK       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
6. BENEDIKT DRAŠKIĆ       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
7. DAVOR ĆAVAR        (SDP)
8. MARKO JUKIĆ        (SDP)
9. SLOBODAN OGNJENOVIĆ      (SDP)

IV. MJESNI ODBOR "KOLODVOR"
1. BOŽIDAR GOLUBOVIĆ, dr.med. (predsjednik) (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
2. KRUNOSLAV JOSIP ČAČIĆ (zamj. predsj.) (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
3. DARKO HABUDA        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
4. PAVO BOŽIČEVIĆ       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
5. IVO PAVLOVIĆ        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
6. JOSIP JUZBAŠIĆ       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
7. FRANJO PAVELIĆ       (SDP)
8. HRVOJE MAMIĆ        (SDP)
9. MILIVOJ ŠUŠA        (HSU-HNS)

V. MJESNI ODBOR "DVANAEST REDARSTVENIKA"
1. STJEPAN POŽGAJ (predsjednik)    (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
2. ROBERT KOVAČEVIĆ (zamj. predsjednika) (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
3. BLAŽ KALAICA        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
4. IVAN VICAN        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
5. MARTINA LIŠČIĆ-MARTINOVIĆ    (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
6. ROBERT RIHTAR       (LISTA GRUPE BIRAČA)
7. JELENA GRUBEŠA       (LISTA GRUPE BIRAČA)
8. NIKOLA PEROLIĆ       (LISTA GRUPE BIRAČA)
9. DALIBOR PETKOVAC       (SDP)

VI. MJESNI ODBOR "VINKOVAČKO NOVO SELO"
1. IGOR BANOVAC (predsjednik)    (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
2. STIPO MANDIR (zamjenik predsjednika)  (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
3. ANKICA BUJANIĆ       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
4. SLAVKO FRANČIĆ       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
5  DANICA RIMAC        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
6. IVO KLEŠČIĆ        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
7. KARMELA ČENGIĆ       (HSU-HNS)
8. DARKO ČAČIĆ        (HSU-HNS)
9. DRAGO KALAICA       (SDP)

VII. MJESNI ODBOR "LAPOVCI"
1. ANTE SLIŠKOVIĆ (predsjednik)    (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
2. IVA FAT (zamjenik predsjednika)   (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
3. ZRINKA MIKIĆ        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
4. SANJA GONGETA       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
5. ANTE SABLJIĆ        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
6. DANIJEL POBI        (SDP)
7. MARIJAN BLAŽEVIĆ       (SDP)
8. MILAN TOMIĆ        (SDP)
9. VLADIMIR IVANKOVIĆ      (HSU-HNS)

VIII. MJESNI ODBOR "BAN JELAČIĆ"
1. STIJEPO JURIŠIĆ (predsjednik)   (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
2. JOZO GALE (zamjenik predsjednika)  (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
3. MARIJAN ĆEKIĆ       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
4. ANTUN ČOPČIĆ        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
5. IGOR KARASEK        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
6. ANA UDOVIČIĆ        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
7. TOMISLAV ĆAVAR       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
8. ANTE PETRINA        (HSU-HNS)
9. JOSIP BOŠNJAK       (SDP)

IX. MJESNI ODBOR "ZAGREBAČKI BLOK"
1. VALENTIN ŽDERIĆ (predsjednik)   (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
2. MELITA KLOBUČNIK (zamj. predsj.)   (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
3. MARKO DUJMIĆ        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
4. ZRINKA GRGLJANIĆ-ĐAKOVIĆ, dr.med.  (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
5. KARMENKA BOŽIĆ       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
6. dr.sc.MIRNA KRAJINA–ANDRIČEVIĆ,dr.med. (HSU-HNS)
7. DRAGUTIN CVENIĆ       (HSU-HNS)
8. TOMISLAV BARIĆ       (SDP)
9. BERISLAV PARAT       (SDP)

X. MJESNI ODBOR "SLAVIJA"
1. VLADO SMOLČIĆ (predsjednik)    (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
2. DAVOR SABADOŠ (zamj. predsjednika)  (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
3. KSENIJA STANKOVIĆ      (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
4. mr. VLADIMIR RUPČIĆ      (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
5. ALEN KUJUNDŽIĆ       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
6. NIKOLA MARIĆ        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
7. JOSIP MIŠIĆ        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
8. FRANJO ŠKROBO       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
9. MARIJA TOMIČIĆ       (SDP)

XI. MJESNI ODBOR "MALA BOSNA" 
1. ROBI EVIĆ (predsjednik)     (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
2. DANIJEL HLADIK (zamj. predsjednika)  (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
3. KREŠIMIR CVITKOVIĆ      (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
4. PETAR KUJUNDŽIJA       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
5. TOMISLAV LUKAČ       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
6. HRVOJE MALENICA       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
7. GORAN STANUŠIĆ       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
8. JOSO DŽIJAN        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
9. IVO DOGANČIĆ        (HSN-HSU)

XII. MJESNI ODBOR "MIRKOVCI"
1. NENAD ALEKSIĆ (predsjednik)    (SDSS)
3. DRAGOLJUB RADELJEVIĆ (zamj. predsj.)  (SDSS)
4. BOGDAN MAGLOV       (SDSS)
5. SLAVKO IVKOVIĆ       (SDSS)
6. IGOR ČORDAŠIĆ       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
7. IVAN FRANJIĆ        (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
8. JASNA STARČEVIĆ       (HDZ-HSP AS-HSS-BUZ)
9. JOVO KOBAC        (SDP)