Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Lapovci 2 Vinkovci

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Lapovci 2 Vinkovci

Enter description here

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13.) i Odluke o postupku stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Lapovci 2 Vinkovci, (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 03/14.), gradonačelnik Grada Vinkovaca

 

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU

 

O prijedlogu

Odluke o stavljanju izvan snage

Detaljnog plana uređenja Lapovci 2 Vinkovci

 

1.    Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Lapovci 2 Vinkovci, (u daljnjem tekstu Plan), trajat će od 21. do 29. kolovoza 2014. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Lapovci 2 Vinkovci u Gradu Vinkovcima, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Kralja Zvonimira 1, 32 100 Vinkovci, svaki radni dan od 07.30 do 11.30 sati. Na javnom uvidu bit će izloženi tekstualni i grafički dijelovi Plana te Sažetak za javnost.

 

2.    U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela. Javno izlaganje će se održati 22. kolovoza 2014. godine (petak) u 09.00 sati u Gradu Vinkovcima, Velikoj gradskoj Vijećnici, Bana Jelačića 1, 32 100 Vinkovci.

 

3.    Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te mjesnim odborima.

 

4.    Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Lapovci 2 Vinkovci, mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 05. rujna 2014. godine na adresu Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Kralja Zvonimira 1, 32 100 Vinkovci.

 

5.    Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Klasa: 350-02/03-01/10,

Ur.broj: 2188/01-02-14-27

Vinkovci, 11. kolovoza 2014. godine