Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Ivan Bosančić mag.oec.

Ivan Bosančić mag.oec.

Gradonačelnik ima dva zamjenika. Zamjenik/ca gradonačelnika, biraju se, kao i gradonačelnik, na način propisan Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika. Gradonačelnika, ako je duže vrijeme spriječen ili odsutan, u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik gradonačelnika. Obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga, gradonačelnik može povjeriti zamjeniku, koji je, u njihovu obavljanju, dužan pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku, gradonačelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje.


Zamjenik gradonačelnika Ivan Bosančić
ivan.bosancic@vinkovci.hr

Datum i mjesto rođenja: 29. 04. 1980. u Vinkovcima.
Oženjen otac dvoje djece.
Obrazovanje: Diplomirao na Ekonomskom fakultetu, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek., 2005.g. Magistar ekonomije.
Profesionalna karijera:
2010-2013 Eko-sustav d.o.o. Vukovar,
2006-2010 Vukovarsko-srijemska županija,
2009-2013 Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Vinkovci, 2009 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Babina greda,
2005-2006  Boso d.o.o. Vinkovci,
2000-2004  Siux d.o.o. Vinkovci