Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Tomislav Šarić

Tomislav Šarić

Gradonačelnik ima dva zamjenika. Zamjenik/ca gradonačelnika, biraju se, kao i gradonačelnik, na način propisan Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika. Gradonačelnika, ako je duže vrijeme spriječen ili odsutan, u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik gradonačelnika. Obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga, gradonačelnik može povjeriti zamjeniku, koji je, u njihovu obavljanju, dužan pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku, gradonačelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje.


Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić

Datum i mjesto rođenja: 10.05.1965 u Vinkovcima

Obrazovanje: Osnovu i srednju „Industrijsko-obrtničku“ školu završio u Vinkovcima,a dodatnim obrazovanjem uz rad stekao zvanje „Višeg drvnog tehničara finalnog smjera“

Profesionalna karijera: Zaposlenik DIK „Spačva“ Vinkovci 14 godina, od čega zadnjih 5 godina na radnom mjestu Poslovođe na liniji za proizvodnju namještaja. Nepunih 5 godina radio na gradilištima diljem RH. Paralelno osnovao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo te se jedno vrijeme uz suprugu bavio manjom plasteničkom proizvodnjom povrća i cvijeća. Od 2005. godine zaposlenik „Gradskog gospodarstva“ Vinkovci na radnom mjestu dispečara u sustavu kontrole i naplate parkiranja u Gradu Vinkovcima.

Javna karijera: Od 2003. član HSP, od 2005. obnaša dužnost Tajnika vinkovačke podružnice, a od 2008. godinebiva izabran za predsjednika vinkovačke podržnice HSP. Od 2005-2009. obnašao dužnost vijećnikaGradskog vijeća Grada Vinkovaca. Jedan je od osnivača Hrvatske stranke prava – Dr. Ante Starčević, a danas u istoj obnaša dužnost Predsjednika Županijskog vijeća Vukovarsko-srijemske županije, te je član Predsjedništva Hrvatske stranke prava – dr. Ante Starčević Republike Hrvatske.

Dugogodišnji je tajnik Hrvatskog nogometnog kluba „Vinkovci“, te je predsjednik nadzornog odbora športsko-ribolovnog društva „Jezera Banja“ Vinkovci.

dogradonačelnik1@vinkovci.hr
tomislav.saric@vinkovci.hr