Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Obavijest kandidatima prijavljenim na oglas za radno mjesto stručni suradnik za poljoprivredu

Obavijest kandidatima prijavljenim na oglas za radno mjesto stručni suradnik za poljoprivredu

GRAD VINKOVCI
UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA

KLASA: 112-03/16-01/01

URBROJ: 2188/01-10-16-3

Vinkovci, 20. siječnja 2016. godine

 

KANDIDATIMA

PRIJAVLJENIM NA OGLAS

                                                                                       

 

           PREDMET:  Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu 
                                  gospodarstva na radno mjesto stručni suradnik za poljoprivredu 

                                  - poziv na pisano testiranje -

 

 

         Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu jednog službenika/službenice na određeno vrijeme u Upravnom odjelu gospodarstva Grada Vinkovaca, na radno mjesto stručni suradnik za poljoprivredu, utvrdilo je da formalne uvjete iz oglasa ispunjavaju kandidati:

 

1.      Mijo Šajtoš, V. Nazora 17, Stari Jankovci,

2.      Ivan Vujeva, M. Gupca 9, Vinkovci,

3.      Bosiljka Božić - Sumrak, Zvonarska 6, Vinkovci.

 

Pismena provjera znanja i sposobnosti ovih kandidata održat će se dana 26. siječnja 2016. godine u 09,00 sati, u maloj vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, Vinkovci.

            Nazočnost pismenoj provjeri znanja je obvezna. Pismena provjera znanja traje 60 minuta.

 

            Ostale osobe koje su podnijele prijavu na oglas nisu podnijele potpunu dokumentaciju ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa te će im dokumentacija biti vraćena.

           

 

 

 

           

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                                         Ivan Bosančić, mag.oec.